In de sloten en grachten in Alkmaar happen op dit moment veel vissen naar zuurstof. Een vervelend gezicht. De oorzaak ligt bij de hoosbui van vorig weekend (18 en 19 juni). Er viel rondom Egmond lokaal meer dan 100 mm water in een uur. Statisch gezien is de kans op zo'n bui eens in de duizend jaar. Deze hoeveelheid wordt sinds vrijdagavond 18 juni weggepompt uit de polders rondom Alkmaar, Egmond en Bergen. 

Update 29 juni

Het water komt op de meeste plaatsen tot rust, de deeltjes dwarrelen neer, het zuurstofgehalte neemt weer toe. Nog een paar plekken waar dit wat langer duurt. Op de meeste plekken geen happende vis meer, op een paar punten drijven individuele dode vissen. Karpers, Voorns, Baarzen. We blijven de zuurstof monitoren. Normaal gesproken is doorspoelen een goede remedie tegen zuurstofgebrek, maar in deze situatie kan dat de boel verergeren. We kiezen vooralsnog voor 'tot rust laten komen'. Indien nodig en indien zich nog luchthappende vis aandient, kunnen we die vissen samen met vrijwilligers van Visserij Midden Nederland overzetten. Dode vis (individueel) wordt door de gemeente verwijderd, grotere aantallen, wat nu nog niet het geval is, doen wij zelf.

Bericht van 25 juni 

Oorzaak

De gemalen draaien op volle toeren, met als gevolg dat de bodem loswoelt. Ook de extra pompen van HHNK en agrariërs die hielpen bij het wegmalen, dragen hieraan bij. Met het loswoelen van de bodem en het uitspoelen van grond in de sloot neemt het zuurstofgehalte in het slootwater af. Dit zuurstofarme water met veel sediment (gronddelen en plantenresten) wordt door de poldergemalen in het boezemsysteem gepompt. Het boezemsysteem is een groot watersysteem van kanalen en vaarten die water uit het Noorderkwartier afvoeren naar de boezemgemalen in Den Helder, Schardam en Zaandam. Het Noordhollandsch Kanaal, dat door Alkmaar stroomt, is daar onderdeel van.

Alkmaar

Voordat het boezemwater vanuit de polders rond Egmond het Noordhollandsch Kanaal bereikt, moet het door smallere sloten en grachten in Alkmaar. Juist op die plekken zorgt het lage zuurstofgehalte voor het naar lucht happen van vissen. Grote vissen kunnen op tijd wegkomen, maar als zij achterblijven, happen ook zij naar lucht. Of de vis ook gaat sterven houden we de komende dagen in de gaten.

Hoogheemraad Klazien Hartog: ''Dit is heel pijnlijk om te zien gebeuren. De vissen happen naar zuurstof, omdat er daar niet voldoende van in het water zit. Daar komt bij dat na de enorme regenval van vorig weekend in het stedelijke gebied van Alkmaar de riooloverstorten in werking zijn getreden om te voorkomen dat het rioolwater via wc's en gootstenen de huizen in zou lopen. Het water was al zuurstofarm en daar kwamen de bacteriën uit het riool nog bij. Dit kan voor vissen dodelijk zijn. Hoe spijtig ook, we kunnen hier helaas niet veel aan doen. We hebben nauw contact met het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland om, mocht het zover komen, samen de vissen te gaan ruimen.''

Komende dagen

De verwachting is dat dit proces nog dagen, in het slechtste geval weken, gaat duren. Alles hangt af van de zuurstofwaarde in het water. Die meten we met enige regelmaat. Als deze nog verder afneemt, zullen er vissen sterven. Blijft deze gelijk, dan blijven de vissen happen naar lucht. Neemt de zuurstofwaarde na een aantal dagen toe, dan normaliseert de situatie zich weer in de sloten en grachten en overleven veel vissen het. 

De meeste gemalen in de polders rondom Egmond draaien weer regulier. Ze slaan dus niet meer continu water uit, maar geleidelijker. De aanvoer van water uit de polder neemt dus geleidelijk af.

Wat het effect op de situatie in het water is, weten we nu nog niet. Het sediment daalt langzaam naar de bodem en langzaam komt er meer zuurstof in het water voor de vissen. Daarnaast moet blijken hoe groot de invloed van de overstorten is geweest. We houden de waterkwaliteit de komende dagen in de gaten.