De afgelopen periode was er in polder Het Grootslag en De Krommenieër Woudpolder sprake van massale vissterfte. Na aanvankelijk de oorzaak gezocht te hebben in gebrek aan zuurstof, wezen steeds meer signalen richting een ziekte. De sterfte trof namelijk één specifieke vissoort: de giebel. Onderzoek door de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt dit vermoeden.