Wat gaat er gebeuren?

Op het kruispunt Veillingweg-Grootslagweg verlengen we aanwezige verkeersdruppels zodat het verkeer op de juiste manier kan oversteken. We onderzoeken of we met beplanting kruispunten duidelijker kunnen aangeven. Tegelijkertijd intensiveren we het maaiwerk van de bermen op kruispunten voor beter zicht.

Omdat er in sommige gevallen geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden vanwege sloten, bomen en landerijen, maken we extra verwijsborden naar vrij liggende fietspaden iets verderop. Op het kruispunt Esdoornlaan-de Gouw brengen we extra bebording aan om fietsers te begeleiden bij het oversteken. We zijn in gesprek met de provincie om het gebruik van de N2013 aantrekkelijker te maken, zodat weggebruikers meer gebruik maken van die weg.

Waar vindt het project plaats?

Andijk en Grootebroek.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Vanaf september 2018 start HHNK met de werkzaamheden.

Met wie werken we samen?

Gemeente Medemblik, politie, provincie Noord-Holland.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?