Wat gaat er gebeuren? 

In het oosten van polder de Beetskoog willen we het waterpeil verlagen met 5 (binnen het broedseizoen van weidevogels) tot 15 centimeter (buiten het broedseizoen). We verlagen het peil alleen in het agrarische land. Om de dijk en bebouwing te beschermen, blijft de dijksloot langs de Beetskoogkade op het oude peil en in Beets verhogen we het peil met 20 cm. Hiervoor plaatsen we keerschotten, duikers, stuwen en inlaten.

Met de realisatie van het project verbetert de waterdiepte en waterkwaliteit rond de bebouwing, verbetert de agrarische bedrijfsvoering en ontstaat extra waterbergingscapaciteit, wat veiliger en duurzamer is dan de bestaande situatie. Hierdoor neemt de kans op landbouwschade af als gevolg van wateroverlast.

In het westen van de polder zijn we bezig met een soortgelijk project: Verbetering watersysteem Beetskoog-West.

Waar vindt het project plaats? 

Het project vindt plaats langs de dijksloten van Beets tot aan het spoor en langs de Beetskoogkade, van het museumgemaal tot aan het spoor. Er komt ook een stuw in de centrale watergang ter plaatse van de provinciale weg.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

We zijn de werkzaamheden en aanbesteding nu aan het voorbereiden. De planning is om de werkzaamheden te hebben uitgevoerd voor eind 2020.

Met wie werken we samen?

Het is nog niet bekend wie het project gaat uitvoeren.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

 

Heeft deze informatie u geholpen?