Wat gaat er gebeuren?

Verbetering waterafvoer Wieringermeer

Vanuit het centrale deel van de polder Wieringermeer maakt het af te voeren water een lange omweg naar het gemaal Leemans aan de noordzijde van de polder. Het idee is om de weg die het water moet afleggen om te worden afgevoerd naar zee te verkorten met een meer directe verbinding naar het gemaal Leemans. Deze hoofdwaterloop wordt gegraven door Vattenfall, in het kader van bergingscompensatie voor de aanleg van verharding en bouwwerken. HHNK zal deze waterloop in de legger opnemen als primaire watergang.

De nieuwe verbinding loopt van de Waterkaapstocht naar de Hogekwelvaart.

Om de aansluiting van dit nieuwe kanaal op de Hoge Kwelvaart mogelijk te maken realiseren we de benodigde duiker onder de Noorderkwelweg.

De aanleg van het kanaal wordt geregeld via een watervergunning van Vattenfall. Voor de duiker hebben wij een projectplan opgesteld.

Door dit samenwerkingsproject van Vattenfall en HHNK verbetert de waterafvoer van circa 1.100 hectare agrarisch gebied.

Wanneer wordt het project uitgevoerd?

De aanleg van de nieuwe hoofdwaterloop door Vattenfall start medio augustus 2020. Wij starten medio oktober 2020 met de aanleg van de duiker door de Noorderkwelweg. Deze latere start is mede ingegeven door het oogstseizoen. We willen de noodzakelijke wegafsluiting zo veel mogelijk na het oogstseizoen laten vallen.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente en Vattenfall.

De aanleg van de duiker wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project? Maak dan gebruik van ons contactformulier of bel 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?