Verbetering boezemkade Wheredijk maakt deel uit van het grotere project Verbetering boezemkade polder Zeevang. De dijken blijken na inspectie niet aan de vastgestelde norm te voldoen.

Wat gaat er gebeuren?

We zijn begonnen aan de planfase voor dijkversterkingsproject Wheredijk in Purmerend. We kijken naar wat er speelt in het gebied en met wie we te maken hebben. Ook andere belangrijke factoren zoals waar liggen belangrijke leidingen, waarmee hebben we te maken en welke nevenfuncties heeft de dijk. Naast de dijkversterking moet bij het oostelijke deel van het traject ook de stadsverwarming vervangen worden. Stadverwarming Purmerend en HHNK hebben besloten in dit project samen tot een ontwerp te komen waarin de stadverwarming een plek krijgt en de dijk weer aan de normen voldoet.

Waar vindt het project plaats?

Het projectgebied ligt aan de Wheredijk in Purmerend, het begint in het westen bij de spoorlijn en loopt in het oosten tot en met de laatste woonboot.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Als er een voorkeursvariant gekozen is en we alles in kaart hebben gebracht, kan het ontwerp in detail verder uitgewerkt worden. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden, een aannemer worden gecontracteerd en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt voor de uitvoering/realisatie. Op dit moment is de planning dat, voor het traject ten oosten van de Churchill, in het voorjaar 2021 gestart gaat worden met het vervangen van de stadsverwarming en het verbeteren van de boezemkade aan de Wheredijk.

Met wie werken we samen?

In de planfase werken we voor de Wheredijk samen met Stadsverwarming Purmerend en gemeente Purmerend. Omdat de dijkversterking en de vervanging van de stadverwarming een grote impact hebben op de bewoners en eigenaren van de aanliggende woonarken, hebben we in een vroeg stadium de bewonersvereniging Wheredijk betrokken. Samen kunnen we efficiënte en effectieve resultaten boeken. Binnen het project spelen veel belangen. Voorop staat natuurlijk dat de dijk veilig moet zijn en de stadsverwarming wordt vervangen. Om zowel de stadsverwarming, de dijkversterking als de overige aanwezige functies goed ingepast te krijgen in een uitvoerbaar ontwerp, is goede afstemming met bewoners, omwonenden en alle relevante belanghebbenden noodzakelijk.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Voor specifieke vragen over dit dijkversterkingsproject kunt u bellen naar 072 - 582 8282 of door te mailen naar projectwheredijk@hhnk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?