Verbetering boezemkade Wheredijk maakt deel uit van het grotere project Verbetering boezemkade polder Zeevang. De dijken blijken na inspectie niet aan de vastgestelde norm te voldoen.

De werkzaamheden voor de dijkverbetering en herinrichting Wheredijk zijn enige tijd geleden afgerond. Het is u mogelijk al opgevallen, er zijn heel wat bomen op de Wheredijk die afsterven. Op dit moment ontstaat daardoor een niet wenselijke en onveilige situatie. Versterving van bomen op de Wheredijk ligt in de lijn der verwachting na de werkzaamheden in verband met de dijkverbetering en herinrichting van de Wheredijk. Het afsterfproces is echter versneld door de droge zomer en zijn er in korte tijd heel veel bomen doodgegaan. Er kan hierdoor een onveilige situatie ontstaan, bijvoorbeeld als een dode boom omvalt. De verkeersveiligheid op het voetpad/bromfietspad kan niet gegarandeerd worden.

Wat gaat er gebeuren?

Peter Mul Boomverzorging gaat per 24 oktober op de Wheredijk-Oost aan de slag om dode bomen te verwijderen. Met deze werkzaamheden is hij twee weken bezig. Vervolgens gaat hij verder met het verwijderen van dode bomen op de Wheredijk-West, waar naar alle waarschijnlijkheid ook twee weken gewerkt wordt.

Wat betekent dit voor u?

Het voetpad/bromfietspad wordt met ingang van 24 oktober, in verband met het kappen van de bomen en de mogelijkheid van vallende takken, volledig afgesloten. De woonarken zijn voor de bewoners te voet bereikbaar en uiteraard ook voor minder validen bereikbaar.

Waar vindt het project plaats?

Het projectgebied ligt aan de Wheredijk in Purmerend, het begint in het westen bij de spoorlijn en loopt in het oosten tot en met de laatste woonboot.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Voor specifieke vragen over dit dijkversterkingsproject kunt u bellen naar 072 - 582 8282 of door te mailen naar projectwheredijk@hhnk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?