Verbetering boezemkade De Gors Vurige Staart

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren we of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing en herbeoordeling is gebleken dat de boezemkade langs het Oudelandsdijkje Purmerend en het Molenpad Ilpendam niet meer voldoen aan de norm voor binnenwaartse stabiliteit. Dit betekent dat de dijk aan de polderkant versterkt moet worden. Hiervoor is van september 2024 t/m september 2025 een depot voor opslag van bouwmateriaal nodig aan de Verzetslaan. Ook wordt tijdelijk een afrit vanaf de Provincialeweg naar het depot aangelegd.

Samen met de gemeenten Waterland en Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam wordt ook het fietspad verbreed. Dit betekent een verbetering van de fietsverbinding tussen Purmerend en Amsterdam. Door de beide projecten te combineren wordt de omgeving maar één keer belast.

Dijkverbetering

De afgelopen jaren zijn grond-/bodemonderzoeken gedaan, op basis daarvan is een ontwerp voor de dijkverbetering gemaakt. Waar nodig is ook grond door het schap aangekocht. Daarmee zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke verbetering van de boezemkade.

Langs het Oudelandsdijkje, ter hoogte van de wijk de Gors, brengt HHNK aan de kant van de dijk beschoeiing en klei aan in de binnenkant van de dijk. Ter hoogte van de polder Vurige Staart wordt de dijksloot verplaatst zodat hier ook klei aangebracht kan worden in de berm. 

Voorlopige planning

De voorlopige planning is om de werkzaamheden in de periode september 2024 t/m september 2025 uit te voeren. Eerst vinden de werkzaamheden aan de dijk plaats, aansluitend de werkzaamheden aan het fiets-/voetpad. Te zijner tijd wordt de omgeving hierover geïnformeerd. 

Meer informatie

Actuele informatie over dit project vindt u op de pagina Verbetering boezemkade De Gors Vurige Staart. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jelle Suiker via 072 – 582 8282 of post@hhnk.nl