Wat gaat er gebeuren? 

Na de toetsing van de regionale waterkeringen in 2012, is het tweede programma van verbetering boezemkades opgenomen. In de polder Beetskoog is in totaal 5,8 kilometer kade als "onvoldoende" beoordeeld, doordat deze niet voldoen aan de maatgevende normen voor de waterveiligheid. De te versterken gedeelten van de kades zijn opgedeeld in negen secties. In dit project verbeteren we zeven secties. De secties 4 en 7 vallen af. Op het kaartje hieronder zijn alle secties te zien.

kaartje van de projectlocatie

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de polder Beetskoog, gemeente Edam-Volendam en een noordelijk stukje valt in de gemeente Koggenland.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De start van het project staat gepland voor in de zomer van 2021 en heeft een doorlooptijd van een jaar.

Met wie werken we samen?

Aannemer Haarsma Infra & Milieu b.v. uit Tjerkwerd (Fr).

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager mw. Wil Rootlieb via het algemene nummer 072 582 8282 of maak gebruik van ons contactformulier.