Update 15 januari 12:00 uur

Waterpeilen op orde, ook kunstwerken Markermeer weer open en zandzakken van de dijk

Na een aantal weken opgeschaald te zijn in alarmfase 1, om de wateroverlastbestrijding centraal te coördineren, zijn we vanaf vandaag ook afgeschaald voor het Markermeergebied. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden weer uitgevoerd worden door onze taakafdelingen en niet door het crisisteam. Vorige week was dit al het geval voor het IJsselmeergebied. Vanwege de goede spuimomenten van de afgelopen dagen is het peil van het Markermeer namelijk voldoende teruggezakt. Vanmorgen is besloten om de kunstwerken Keersluis Broekerhaven, Grote Sluis Hoorn, Horn-, Noorder- en Zuidersluis Schardam, Zeesluis Edam en de Grafelijkheidssluis, die in dat gebied gesloten waren, weer open te (laten) zetten. Vaarverkeer kan deze sluizen in de loop van de week dus weer passeren. Ook de zandzakken in Durgerdam en Katwoude worden binnenkort weggehaald. Uiteraard continueren we de dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Buitendijkse gebieden

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Langs het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden. Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers. Het dringende advies blijft daarom, om de buitendijkse gebieden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Update 12 januari 18:00 uur

Markermeer

Het Markermeerpeil daalt langzaam maar gestaag vanwege spuimogelijkheden op het IJsselmeer en het Noordzeekanaal. De verwachting is dat het peil volgende week verder zal dalen waardoor de mogelijkheid ontstaat om kunstwerken weer open te zetten. HHNK was de afgelopen weken opgeschaald naar alarmfase 1. Deze week is voor het IJsselmeergebied al afgeschaald naar de alertfase. De inschatting is dat dat begin volgende week ook voor het Markermeergebied zal gelden.

Update 11 januari 12:30 uur

Markermeer

Het Markermeerpeil is op dit moment nog steeds hoog. Het peilt daalt vanwege spuimogelijkheden richting het Noordzeekanaal en het IJsselmeer. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat deze dalende trend de komende periode naar verwachting gestaag door blijft zetten. De spuimogelijkheden worden van het weekend naar verwachting iets minder, vanwege een draaiende wind naar noordwestelijke richting. Dit zorgt voor opstuwing tegen de Afsluitdijk. Aangezien de waterstanden hoog zijn, blijven we als organisatie voor dit gebied nog steeds opgeschaald in alarmfase 1. Daarom continueren we de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid. Op 10 januari zijn de kunstwerken Stontelerkeersluis, Stontelerschutsluis, Westerhavensluis en de Sassluis aan het IJsselmeer geopend. Voor het Markermeer worden dergelijke maatregelen nog niet genomen.

Buitendijkse gebieden

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Langs het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden. Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers. Het dringende advies blijft daarom, om de buitendijkse gebieden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Schaatsen, pas op!

Nu het enkele dagen heeft gevroren, komen de schaatsen weer uit de kast. Echter ijspret is een gevaarlijke combinatie met de huidige hoogwatermaatregelen. De gemalen van HHNK draaien volop om al het overtollige water weg te pompen. Dat heeft onze prioriteit, om wateroverlast te voorkomen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen dan ook gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wij adviseren te schaatsen op natuurijsbanen.

Update 10 januari 13:00 uur

Afschaling Ijsselmeer, kunstwerken weer open

Na een aantal weken opgeschaald te zijn in alarmfase 1, om de wateroverlastbestrijding centraal te coördineren, zijn we vanaf vandaag afgeschaald voor het IJsselmeergebied. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden weer uitgevoerd worden door onze taakafdelingen en niet door het crisisteam. Vanwege de goede spuimomenten van de afgelopen dagen is het peil van het IJsselmeer namelijk voldoende teruggezakt. Vanmorgen is besloten om de kunstwerken Stontelerkeersluis, Stontelerschutsluis, Westerhavensluis en de Sassluis, die in dat gebied gesloten waren, weer open te (laten) zetten. Vaarverkeer kan deze sluizen in de loop van de week dus weer passeren.

Markermeer

Het Markermeerpeil is op dit moment nog steeds hoog, maar ook het Markermeerpeil is sinds maandag 8 januari dalende vanwege spuimogelijkheden naar het IJsselmeer. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat deze dalende trend de komende periode naar verwachting gestaag door blijft zetten. Aangezien de waterstanden hoog zijn, blijven we als organisatie voor dit gebied nog steeds opgeschaald in alarmfase 1. Daarom continueren we de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Buitendijkse gebieden

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Langs het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden. Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers. Het dringende advies blijft daarom, om de buitendijkse gebieden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Waterpeil Broekerhaven

Het waterpeil in de Broekerhaven houden we nauwlettend in de gaten. Het water is daar weggelekt en proberen we aan te vullen met een extra pomp. We controleren daar dagelijks of de kades stabiel blijven en we zoeken naar de oorzaak van het lek.

Schaatsen, pas op!

We krijgen te maken met temperaturen onder het vriespunt, geeft het KNMI aan. IJspret is een gevaarlijke combinatie met de huidige hoogwatermaatregelen. Vooral aan het begin van volgende week daalt de temperatuur tot onder 0. Onze gemalen draaien volop om al het overtollige water weg te pompen. Dat heeft onze prioriteit, om wateroverlast te voorkomen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen dan ook gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wij adviseren dus te schaatsen op natuurijsbanen.

Update 9 januari 15:45 uur

Vanwege de goede spuimomenten van de afgelopen dagen is het peil van het IJsselmeer teruggezakt naar waarden onder NAP +0.20 m. Het Markermeerpeil is op dit moment nog steeds zeer hoog (ca. NAP +0.29 m), maar ook het Markermeerpeil is sinds maandag 8 januari dalende vanwege spuimogelijkheden naar het IJsselmeer. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat deze dalende trend de komende periode naar verwachting gestaag door blijft zetten. Aangezien de waterstanden hoog zijn, blijven we als organisatie nog steeds opgeschaald in alarmfase 1. Daarom continueren we de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Buitendijkse gebieden

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Langs het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden. Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers. Het dringende advies blijft daarom, om de buitendijkse gebieden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Waterpeil Broekerhaven

Het waterpeil in de Broekerhaven houden we nauwlettend in de gaten. Het water is daar weggelekt en proberen we aan te vullen met een extra pomp. We controleren daar dagelijks of de kades stabiel blijven en we zoeken naar de oorzaak van het lek.

Update 8 januari 16:45 uur

De waterstanden in het IJsselmeer en Markermeer zijn nog altijd hoog. Als organisatie zij we daardoor nog steeds opgeschaald in alarmfase 1. Daarom continueren we de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid. De verwachtingen zien er gunstig uit.

IJsselmeer

De spuimogelijkheden naar de Waddenzee zijn goed. Het waterpeil van het IJsselmeer vertoont dan ook een relatief snelle daling van 5 tot 10 cm per dag.  De wateroverlast in buitendijkse gebieden zal daardoor langzaam maar zeker afnemen.

Markermeer

Het water stond historisch hoog langs de dijken tussen Hoorn en Amsterdam. Nog niet eerder was er een hoogte van 45 cm boven NAP gemeten. Lokaal viel dit hoger uit. Inmiddels daalt ook het peil van het Markermeer, maar minder snel dan het IJsselmeer. Maar ook hier zijn de vooruitzichten gunstig. Sinds gistermiddag wordt er gespuid via de Oranjesluizen en naar verwachting kan Rijkwaterstaat vanaf vanmiddag ook spuien bij Krabbersgat (Enkhuizen) in de richting van het IJsselmeer.

Buitendijkse gebieden

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Langs het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden. Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers. Het dringende advies blijft daarom, om de buitendijkse gebieden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Extra bemaling Broekerhaven

Het waterpeil in de Broekerhaven zakt op dit moment te hard uit. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Daarom plaatsen we een extra pomp om het verschil in waterpeil niet te groot te laten worden. We pompen het water terug zodat we voorkomen dat er schade aan de boten ontstaat. Ondertussen zoeken we de oorzaak van dit probleem.

Schaatsen, pas op!

We krijgen te maken met temperaturen onder het vriespunt, geeft het KNMI aan. IJspret is een gevaarlijke combinatie met de huidige hoogwatermaatregelen. Vooral aan het begin van volgende week daalt de temperatuur tot onder 0. Onze gemalen draaien volop om al het overtollige water weg te pompen. Dat heeft onze prioriteit, om wateroverlast te voorkomen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen dan ook gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Waterlandse Zeedijk bij polder de Nes

Update 7 januari 10:40 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en we continueren de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Piek in waterpeil Markermeer

Op zondagochtend tussen 6:00 uur en 12:00 uur wordt er een piek verwacht in het waterpeil op het Markermeer. We verwachten de piek van 45 cm boven NAP bij Durgerdam. Dit wordt veroorzaakt door de wind die het water opstuwt. Door de golfhoogte kan het peil lokaal 10 cm hoger uitvallen. Dit kan voor wateroverlast zorgen in de buitendijkse gebieden. Wij hebben intensief contact met de gemeenten over de buitendijkse gebieden. Het dringende advies blijft om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Noodpomp

Onze dijken liggen er goed bij en zijn veilig. Op de voorlanden kan overlast optreden. Dit is onder andere aan de hand op het Slobbeland in Volendam. De gemeente Edam-Volendam heeft ons om ondersteuning gevraagd om het water weg te pompen bij het Slobbeland. We doen dit door het leveren van een pomp en een buis van zo'n 100 meter lang. Hiermee kan de wateroverlast op het Slobbeland beperkt worden.

Spuien IJsselmeer

Het spuien van het IJsselmeerwater op de Waddenzee zorgt er nu voor dat het IJsselmeer aan het zakken is. Dat is goed nieuws. Er komt echter nog een verhoogde afvoer uit de IJssel naar het IJsselmeer toe. Wat daar het effect van wordt is nog onduidelijk. Hoe spuien werkt voor het Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee staat uitgelegd in de update van 5 januari.

Durgerdam. Foto: Roeland Stekelenburg

Update 6 januari 12:00 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en we continueren de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Piek in waterpeil Markermeer

Morgenochtend tussen 6:00 uur en 12:00 uur wordt er een piek verwacht in het waterpeil op het Markermeer. We verwachten de piek van 45 cm boven NAP bij Durgerdam. Dit wordt veroorzaakt door de wind die het water opstuwt. De verwachting is dat er morgen een gemiddeld peil op het Markermeer is van 32 cm boven NAP. Door de golfhoogte is het mogelijk dat het peil lokaal hoger uitvalt. Dit kan voor wateroverlast zorgen in de buitendijkse gebieden. Wij hebben intensief contact met de gemeenten over de buitendijkse gebieden. Het dringende advies blijft om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Spuien IJsselmeer

Het spuien van het IJsselmeerwater op de Waddenzee zorgt er nu voor dat het IJsselmeer aan het zakken is. Dat is goed nieuws. Er komt echter nog een verhoogde afvoer uit de IJssel naar het IJsselmeer toe. Wat daar het effect van wordt is nog onduidelijk. Hoe spuien werkt voor het Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee staat uitgelegd in de update hieronder. 

IJspret en hoogwater gevaarlijke combinatie

Vanaf zondag 7 januari krijgt we te maken met temperaturen onder het vriespunt, geeft het KNMI aan. IJspret is een gevaarlijke combinatie met de huidige hoogwatermaatregelen. Vooral aan het begin van volgende week daalt de temperatuur tot onder 0. Onze gemalen draaien volop om al het overtollige water weg te pompen. Dat heeft onze prioriteit, om wateroverlast te voorkomen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen dan ook gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Dronefoto van de dijk bij Durgerdam

Update 5 januari 14:00 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en we continueren de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid. In deze update staat informatie over de onze dijken, waterstanden en een waarschuwing voor ijspret.

Durgerdam

Vanwege onvoorspelbare weeromstandigheden hebben we donderdag uit voorzorg zandzakken op de dijk van Durgerdam geplaatst. Over een lengte van 300 meter over de Durgerdammerdijk liggen de zakken. Het weer is deze dagen moeilijk te voorspellen. Boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland vormt zich een lagedrukgebied dat mogelijk over het Markermeer kan gaan. Daarmee kunnen alle windrichtingen plaatsvinden en er is een kans dat harde wind naar noordoostelijke richting draait en in kracht toeneemt. In dit geval kan er een snelle opstuwing van het Markermeerwater richting Durgerdam optreden. Omdat minieme verschillen in windrichting tot grote verschillen in de opstuwing kunnen leiden, nemen we het zekere voor het onzekere. De zandzakken worden weer verwijderd zodra de omstandigheden dat toelaten. De komende dagen lijkt de wind nog uit het noordoosten te blijven komen.

Noordzeekanaal

Komende nacht wordt er een piek verwacht in het waterpeil van het Noordzeekanaal. Daarom malen we op verzoek van Rijkswaterstaat tijdelijk minder water uit ons boezemsysteem, het systeem van grote vaarten en kanalen, op het Noordzeekanaal. Dit levert geen problemen op voor de waterstanden van de boezem in ons gebied.

Spuien IJsselmeer, Markermeer

De waterstanden op het IJsselmeer en Markermeer zijn zeer hoog. Hoewel de spuimogelijkheden voor het IJsselmeer (richting Waddenzee) de komende dagen gunstig zijn, is tegelijkertijd de toevoer van water uit de IJssel en regionale systemen hoog. Voor het Markermeer worden de komende dagen geen spuimogelijkheden verwacht richting het IJsselmeer. We houden daarom rekening met hoge waterstanden voor zowel het IJsselmeer en Markermeer. Windeffect leidt in deze situatie lokaal snel tot hoge waterstanden, waarbij het effect met name het buitendijkse gebied kan leiden tot wateroverlast. Hoe werkt dat nu?

  • Het water op het Markermeer spuit op het IJsselmeer. Dit kan alleen wanneer het waterpeil van het IJsselmeer lager is dan het waterpeil van het Markermeer. Spuien betekent het water onder vrij verval laten stromen.
  • Het IJsselmeer spuit op de Waddenzee. Dit kan alleen wanneer het waterpeil van de Waddenzee lager is dan het waterpeil op IJsselmeer. Alleen dan kan het water onder vrij verval wegstromen.

De afgelopen weken kon door opstuwing van de Waddenzee tegen de Afsluitdijk aan, beperkt gespuid worden door Rijkswaterstaat. Het water op het IJsselmeer liep daardoor op. Het IJsselmeer kreeg veel water vanuit de IJssel en Rijn, en water uit de omliggende gebieden waar veel regen valt.
Doordat het waterpeil in het IJsselmeer opliep en boven het waterpeil van het Markermeer uitsteeg, kon het water van het Markmeer niet meer worden gespuid op het IJsselmeer. Het Markermeer ontvangt het water wat uitgemalen wordt vanuit de omliggende gebieden. Op die manier zijn de waterstanden van beide meren sterk verhoogd en zorgen ze in de buitendijkse gebieden voor wateroverlast.

Er komt een nieuwe hoogwatergolf vanuit de Rijn en IJssel mogelijk zondag of maandag Nederland binnen. Wat voor effect dat op de waterstand gaat hebben op het IJsselmeer is nu nog onduidelijk.

Buitendijkse gebieden

Voor het weekend wordt noordoostenwind verwacht. Dit kan leiden tot mogelijke overlast in de buitendijkse gebieden. Wij hebben intensief contact met de gemeenten over de buitendijkse gebieden. Het dringende advies blijft om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

IJspret en hoogwater gevaarlijke combinatie

Vanaf zondag 7 januari krijgt we te maken met temperaturen onder het vriespunt, geeft het KNMI aan. IJspret is een gevaarlijke combinatie met de huidige hoogwatermaatregelen. Vooral aan het begin van volgende week daalt de temperatuur tot onder 0. Onze gemalen draaien volop om al het overtollige water weg te pompen. Dat heeft onze prioriteit, om wateroverlast te voorkomen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen dan ook gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Update 4 januari 16:30 uur

HHNK plaatst zandzakken op dijk in Durgerdam

Vanwege onvoorspelbare weeromstandigheden plaatsen we vandaag uit voorzorg zandzakken op de dijk van Durgerdam. Hoewel er geen veiligheidsrisco's zijn, nemen we deze maatregelen om eventuele wateroverlast te voorkomen.  

Noordoostenwind

Het weer is deze dagen moeilijk te voorspellen. Boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland vormt zich een lagedrukgebied dat mogelijk over het Markermeer kan gaan. Daarmee kunnen alle windrichtingen plaatsvinden en er is een kans dat harde wind naar noordoostelijke richting draait en in kracht toeneemt. In dit geval kan er een snelle opstuwing van het Markermeerwater richting Durgerdam optreden. Omdat minieme verschillen in windrichting tot grote verschillen in de opstuwing kunnen leiden, nemen we het zekere voor het onzekere en plaatsen we over een lengte van circa 300 meter zandzakken op de Durgerdammerdijk. Hierbij worden ook de aanwezige coupures meegenomen. Deze werkzaamheden worden naar verwachting vanavond rond 23:00 uur afgerond. De zandzakken worden weer verwijderd zodra de omstandigheden dat toelaten. De komende dagen lijkt de wind nog uit het noordoosten te blijven komen.

Oefening 19 oktober

Vanwege een hoogtetekort van de Durgerdammerdijk van 10 tot 20 cm over een lengte van 200 meter, hebben we op 19 oktober reeds geoefend met het aanbrengen van zandzakken en zeil. De oefening vond plaats in het kader van voorbereiding van de organisatie en medewerkers op crisissituaties.

Op 19 oktober 2023 is in Durgerdam reeds geoefend met het aanbrengen van zandzakken en zeil.

Update 4 januari 12:00 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en HHNK continueert de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Waterstand

De waterstanden op het IJsselmeer en Markermeer zijn sterk verhoogd. De gemiddelde waterstand op het IJsselmeer is nu rond de 50 cm boven NAP. Op het Markermeer 23 cm boven NAP. Doordat de weersomstandigheden lagere windsnelheden laten zien, zijn de schommelingen in het waterpeil lager. Voor de komende dagen worden betere spuimogelijkheden verwacht, waardoor de verwachting is dat het peil op het IJsselmeer kan zakken.

Dijken

Uit de dijkinspecties blijkt dat de dijken er goed bijliggen. Eventuele plekken die gevonden zijn, gaan mee in het reguliere onderhoud en zorgen nu niet voor problemen. Storm Henk zorgde ervoor dat de dijken rond het Markermeer een verhoogde waterstand te verduren kregen die eens in de 100 jaar voorkomt. De dijken zijn hierop berekend, waardoor het land achter de dijk geen gevaar loopt.

Buitendijkse gebieden

Voor het weekend wordt noordoostenwind verwacht. Dit kan leiden tot mogelijke overlast in de buitendijkse gebieden. Wij hebben intensief contact met de gemeenten over de buitendijkse gebieden. Het dringende advies blijft om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Update 3 januari 12:00 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en HHNK continueert de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.

Ook vandaag kan door windeffecten de situatie lokaal snel tot hoge waterstanden leiden. De windrichting is net als gisteren tijdens storm Henk westzuidwestelijk, maar sterk in kracht afgenomen. De situatie is dermate verbeterd dat de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel weer wordt geopend. Voor het weekend wordt oostenwind verwacht. Dit kan leiden tot mogelijke overlast in de buitendijkse gebieden. Het dringende advies blijft staan om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Update 2 januari 17:00 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en HHNK continueert de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid. 

Ook vandaag kan door windeffecten de situatie lokaal snel tot hoge waterstanden leiden. De windrichting is westzuidwestelijk. Naar verwachting zal storm Henk het water opstuwen in noordoostelijke richting. Later op de avond wordt dat meer oostelijk. Het peil op het Markermeer zal naar verwachting vanavond pieken. Het weerbeeld wordt daarna iets rustiger. De opstuwing van het water in noordoostelijke richting kan leiden tot een iets lager waterpeil in Edam en Volendam. Als gevolg van de opstuwing is preventief de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel dichtgezet met schotbalken en big bags. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is nog steeds mogelijk. Het dringende advies blijft staan om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

De fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel is preventief dichtgezet met schotbalken en big bags.

Update 1 januari 2024 11:45 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en HHNK continueert de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid.  

Ook vandaag kan door windeffecten de situatie lokaal snel tot zeer hoge waterstanden leiden. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is dus nog steeds mogelijk. Het dringende advies blijft staan om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Bewoners van het Visserseiland in Hoorn weren zich tegen wateroverlast.

Update 31 december 11:45 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog. Ook vandaag kan door windeffecten de situatie lokaal snel tot zeer hoge waterstanden leiden. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is dus nog steeds mogelijk. Het dringende advies blijft staan om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Hoogwater in Volendam; gemeente plaatst big bags.

Update 30 december 11:30 uur

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. Uit de dijkinspecties volgen geen bijzonderheden. Onze dijken liggen er goed bij. We blijven ze wel in de gaten houden want de waterstanden zijn nog steeds zeer hoog. Door windeffecten kan dit in deze situatie lokaal snel tot zeer hoge waterstanden leiden. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is dus nog steeds mogelijk.

Het dringende advies om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid blijft bestaan.

Dijkinspectie Markermeerdijken

Update 29 december 13:00 uur

HHNK is nog in Alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand van het IJsselmeer en het Markermeer.

De Grote sluis in Hoorn en de sluis bij Broekerhaven in Stede Broec blijven voorlopig gesloten om het risico op wateroverlast in de binnenstad te voorkomen. De waterveiligheid is hier niet in het geding.

Bij de buitendijkse gebieden van het Markermeer is een verhoogde kans op wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met de straffe wind.

Ook vandaag inspecteren we onze dijken en treffen daar waar nodig maatregelen. Dringend advies om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.

Dijkinspectie Markermeerdijken
Dijkinspectie Markermeerdijken

Update 28 december 11:15 uur

Het streefpeil in de binnenhaven van Enkhuizen is, na het sluiten van de Sassluis, bereikt. De pomp daar zal vanaf nu dus aan slaan wanneer nodig om zo het verschil tussen het binnenwater en buitenwater niet te groot te laten worden. 

Waar nodig inspecteren we vandaag ook weer dijken en treffen we eventuele maatregelen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten, maar alles is onder controle. 

Bij de buitendijkse gebieden van het Markermeer is een verhoogde kans op wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met de straffe wind.

Update 27 december 16:45 uur

HHNK is nog altijd in Alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand van het IJsselmeer.

Vanochtend zijn de dijken tussen Den Oever en Enkhuizen geïnspecteerd. Waar nodig zijn maatregelen getroffen, de situatie is onder controle.

Uit voorzorg zijn vanochtend ook de Broekerhaven in Stede Broec en de Grote sluis in Hoorn gesloten om het risico op wateroverlast in de binnenstad te voorkomen. De waterveiligheid is hier niet in het geding.

De noodpomp in de binnenhaven bij de gesloten Sassluis helpt nog om wateroverlast voor bewoners van Enkhuizen te beperken. De pomp slaat automatisch af als het waterniveau rond het streefpeil is en slaat aan als het water weer te hoog staat.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Let op: bij de buitendijkse gebieden van het Markermeer is een verhoogde kans op wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met de straffe wind.

Afbeelding met buitenshuis, hemel, water, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Update 26 december 15:30 uur

Het weer is rustiger. Vandaag wordt weinig neerslag verwacht, maar HHNK is nog altijd in Alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand in het IJsselmeer.

De noodpomp in de binnenhaven bij de gesloten Sassluis helpt om wateroverlast voor bewoners van Enkhuizen te beperken. De pomp slaat automatisch af als het waterniveau rond het streefpeil is en slaat aan als het water weer te hoog staat.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten maar alles is onder controle.

Let op: bij de buitendijkse gebieden van het Markermeer is een verhoogde kans op wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met straffe wind. Vooral bij camping de Kleine Weel is het belangrijk daarop voorbereid te zijn.

De noodpomp bij de Sassluis helpt om wateroverlast te beperken.

Update 25 december 13:00 uur

Gistermorgen zijn de buitendeuren van de Sassluis in Enkhuizen extra vergrendeld. Ook hebben we een noodpomp in de binnenhaven van Enkhuizen geplaatst om extra water af te voeren. De waterveiligheid is niet in het geding; de pomp is gister geplaatst om mee te helpen de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De extra maatregelen hebben effect, het waterpeil in de binnenhaven is met 10 centimeter verlaagd.

Vanwege de verwachte hoge waterstand op het IJsselmeer lopen we vanaf vandaag extra inspectierondes om onze dijken en kunstwerken te inspecteren. Uit de inspectieronde van deze ochtend zijn geen bijzonderheden gekomen.

Uit de inspectieronde van deze ochtend zijn geen bijzonderheden gekomen.

Update 24 december 13:15 uur

Op zondagochtend 24 december zijn de buitendeuren van de Sassluis in Enkhuizen extra vergrendeld. De deuren aan de binnenkant kunnen iets bewegen als het waterpeil tussen de deuren gelijk is aan het waterpeil in de binnenhaven. Dat is normaal. We plaatsen vandaag een noodpomp in de binnenhaven Enkhuizen om extra water af te voeren. Zo leveren wij onze bijdrage aan het stabiliseren van het waterpeil en het proberen te voorkomen dat kelders van bewoners onder water lopen. De waterveiligheid is echter niet in het geding; de pomp plaatsen we om mee te helpen de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Vanwege de verwachte hoge waterstand op het IJsselmeer lopen we vanaf maandag extra inspectierondes om onze dijken en kunstwerken te inspecteren.

Sassluis Enhuizen (foto Niels Tenhage)

Update 22 december 17:30 uur

De waterstand op het IJsselmeer is nu 35 cm boven NAP en overstijgt in de komende dagen waarschijnlijk het alarmeringspeil van NAP +0,4m. Dit peil hanteren we om bepaalde acties in gang te zetten, bijvoorbeeld het sluiten van stormdeuren en het (gericht) lopen van dijkinspecties. De rivierafvoeren zijn momenteel hoog en de verwachting is dat deze hoger worden. Daarnaast zorgt de noordwesterwind voor opstuwing van het water wat het spuien kan bemoeilijken, waardoor het IJsselmeerpeil zou kunnen oplopen. Daarom blijven we aan de IJsselmeerkust in Alarmfase 1. Vanmiddag zijn als extra voorzorgsmaatregel de stormdeuren van de Stontelerschutsluis nabij Den Oever gesloten.

Op woensdag 20 december hebben we maatregelen getroffen om ons gebied te beschermen tegen het hoogwater. De Sassluis in Enkhuizen is gesloten en blijft dicht tot het nieuwe jaar. Ook inspecteren we dagelijks de veiligheid van de dijken langs het IJsselmeer. Tot nu toe zijn er geen bijzonderheden bij de dijken.

Inspectie Helderse Zeewering

Update 22 december 13:15 uur

Vannacht rond 2:30 uur bereikte storm Pia haar hoogtepunt in ons beheergebied. De dijken langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer zijn vanmorgen geïnspecteerd. Er is geen schade opgetreden. De waterstand in het IJsselmeer is nu 35 cm boven NAP en overstijgt in de komende dagen waarschijnlijk het alarmeringspeil. Daarom blijven we daar in alarmfase 1.

Langs de zandige Noordzeekust is er wel afslag van de duinen, maar de hoeveelheid valt mee. Alarmfase 1 wordt daar afgeschaald. Wateroverlast in Egmond aan Zee is uitgebleven. Het zeewater reikte tot aan de boulevard.

De coupure in Den Oever gaat zaterdagochtend weer open omdat de dreiging van de Waddenzee is afgenomen.

Duinafslag Egmond aan Zee, 22 december 2023

Update 21 december 19:30 uur

Storm Pia trekt over Nederland heen en bereikt vannacht rond 2:30 uur haar hoogtepunt in ons beheergebied, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In Egmond aan Zee gaat die waarschijnlijk voor overlast zorgen. Het zeewater kan het dorp instromen. We hebben woensdag 20 december en donderdag 21 december verschillende maatregelen genomen. Zo is de coupure in Den Oever gesloten en hebben we dijkbewaking ingesteld.

Dijkbewaking

Wij hebben een dijkbewaking ingesteld om onze dijken langs de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer te inspecteren. We hebben een voorinspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dijken er goed bijliggen en deze heftige storm aankunnen. Bij daglicht controleren we opnieuw onze dijken aan de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Hieruit moet blijken of er eventuele schade is opgetreden. Afhankelijk van het soort schade, bekijken we of we deze gelijk moeten herstellen of op een later moment. Wij voeren voor de veiligheid van ons personeel geen dijkinspectie uit tijdens de storm. 

Wateroverlast Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee is de kans groot dat zeewater door de strandopgang het dorp inloopt.
De Noordzee is op deze plek rond 2:30 uur plus 2.90 NAP. De golfhoogte is voorspeld op 4 meter. Bij een totaal van 7 meter water boven NAP kan er zeewater via de strandopgang aan de Voorstraat het dorp in stromen. Dit kan voor overlast zorgen. De gemeente Bergen is aan zet om de overlast daar tegen te gaan. De hoogte van het duin is op orde en veilig. Een strandopgang mag namelijk golfoverslag hebben. 

Opschaling hoogwater IJsselmeer

Het vele smeltwater dat via de Rijn en IJssel in het IJsselmeer terecht is gekomen, zorgt voor een verhoogde waterstand op het meer. Rijkswaterstaat kan door storm Pia en de windrichting van de afgelopen dagen, het IJsselmeerwater niet spuien op de Waddenzee. Door het hoge water van ruim 40 cm boven NAP zijn wij opgeschaald naar alarmfase 1. Wij houden daarom ook langs het IJsselmeer de dijken goed in de gaten. 

Foto van strandafslag bij Petten (Archieffoto)
Archieffoto