Kunt u de waterschapsbelasting nu niet betalen omdat u financieel getroffen bent door de coronacrisis?

Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bereiken via 072 - 582 8282 (van 09:00 uur tot 17:00 uur) of 0900 – 9 112 112 (van 08:00 uur tot 20:00 uur).

Hieronder vindt u alvast antwoorden op vragen over dit uitstel.

Voor welke belastingaanslagen kunt u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt bij ons uitstel aanvragen voor belastingaanslagen die u nog dient te betalen.

Tot wanneer kunt u uitstel van betaling krijgen voor de waterschapsbelasting?

Belde u ons vóór 27 april 2020, dan ontving u uitstel van betaling tot en met 30 juni 2020. Gezien de huidige situatie omtrent de coronacrisis hebben we besloten uitstel te verlenen tot 31 augustus 2020. Belt u ons nu, dan krijgt u uitstel van betaling tot en met 31 augustus.

Betaal de waterschapsbelasting voor de uitsteldatum. Lukt dit niet? Neem dan weer contact met ons op

Betaal de waterschapsbelasting vóór de uitsteldatum. Deze datum (30 juni of 31 augustus) staat vermeld op de brief die u ontvangt als u uitstel van betaling krijgt. U kunt het aanslagbedrag in één keer aan ons betalen of in delen. Is de uitsteldatum in zicht en is er nog geen verbetering in uw financiële situatie, neem dan weer contact met ons op. We gaan dan samen op zoek naar een geschikte oplossing, zoals een passende betalingsregeling of nogmaals uitstel van betaling.

Brengt uitstel van betaling extra kosten met zich mee?

Het uitstel van betaling zorgt niet voor extra kosten.

Bel ons voor elke belastingaanslag

Heeft u uitstel van betaling gekregen voor één of meerdere belastingaanslagen? En krijgt u daarna een nieuwe aanslag waterschapsbelasting van ons die u niet kunt betalen? Neem dan weer contact met ons op om uitstel aan te vragen.

Kunt u het aanslagbedrag niet in één keer betalen, maar wel in termijnen?

Vraag dan automatische incasso aan. Wij incasseren het aanslagbedrag dan in maximaal 10 termijnen.

Dit kunt u doen door het hoogheemraadschap via een machtiging toestemming te geven om het aanslagbedrag in maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Deze afschrijvingen lopen door totdat u de machtiging stopzet of de afschrijving mislukt. Het minimaal af te schrijven bedrag per maand is € 10,00 en wij incasseren rond de 28ste van iedere maand.

U kunt eenvoudig in de persoonlijke omgeving Mijn HHNK online de automatische incasso regelen of uw machtiging intrekken. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Log in via deze link en u komt dan direct uit op de pagina voor automatische incasso:

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

U kunt uw verzoek om automatische incasso ook per post versturen naar: HHNK, team Invordering, Postbus 29, 1700 AA Heerhugowaard. Vergeet niet uw subjectnummer en rekeningnummer in de brief te zetten.

Maakt u al gebruik van automatische incasso, maar kunt u de maandelijkse termijnen niet betalen?

Ook dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op. Tot en met de uitsteldatum schrijven we dan geen termijnen van uw rekening af. Na de uitsteldatum gaat de automatische incasso weer verder. Het termijnbedrag blijft gelijk, alleen de termijnen zijn een aantal maanden opgeschoven.

Waarom versturen we de aanslag waterschapsbelasting terwijl veel mensen die nu niet kunnen betalen?

Wij versturen onze aanslag volgens de normale planning. Belastingplichtigen die niet financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen de aanslag waterschapsbelasting betalen. Particulieren en bedrijven die de aanslag nu niet kunnen betalen bieden we uitstel van betaling aan. Het belastinggeld besteden we aan het beschermen van het land tegen overstromingen, het regelen van de juiste waterstand, het schoonhouden van water in sloten, kanalen en meren en het onderhouden van vaar- en polderwegen.