Ons algemeen bestuur heeft de Jaarstukken 2019 vastgesteld. Wat daarin vooral opvalt is hoezeer klimaatverandering en verduurzaming zijn doorgedrongen in ons dagelijks werk.