Het project Superkritische vergassing is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs, in de categorie Klimaatneutraliteit. Er kan vanaf nu gestemd worden voor de Publieksprijs.

Wij werken samen met een bedrijf in Alkmaar, SCW Systems. Deze innovatieve onderneming ontwikkelt twee technologieën die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie.

Superkritische watervergassing

De meeste mensen kennen drie verschijningsvormen van water, te weten vloeibaar water, ijs en stoom. Maar er is nog een vierde verschijningsvorm en dat is superkritisch water. Die ontstaat boven 221 bar en 375 Celsius. Diep in de bodem wordt organisch materiaal (planten- en dierenresten) in miljoenen jaren omgezet in aardgas. SCW brengt organisch materiaal in water onder dezelfde temperatuur- en drukomstandigheden. Binnen minuten vallen grote moleculen uiteen in kleine gasmoleculen. Vooral methaan, waterstof en CO2. SCW maakt daar groen aardgas van. Dankzij € 280 miljoen SDE-subsidie (dat staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie) bouwt SCW als eerste bedrijf ter wereld een kritische watervergassingsfabriek op industriële schaal. De komende vijf jaar willen SCW en de Gasunie daar een half miljard kuub groengas produceren. Het hoogheemraadschap brengt kennis in over afvalwaterbehandeling zodat SCW een effectieve zuivering kan bouwen. Via vergunningverlening beschermen we de oppervlaktewaterkwaliteit en de werking van onze rioolwaterzuiveringen. En we proberen meerdere waterschappen achter dit initiatief te verenigen om deze technologie beschikbaar te krijgen voor ons zuiveringsslib.

CO2 Clean-up

De tweede technologie is de CO2 Clean-up. CO2 bindt zich binnen decennia aan olivijn (een mineraal dat op veel plaatsen aan het aardoppervlak ligt). SCW is met slimme innovaties in staat CO2 binnen seconden te binden. Daardoor ontstaat een poeder dat gebruikt kan worden in de beton- en cementindustrie. Hiermee wordt de hoeveelheid CO2 in de lucht verlaagd en permanent vastgelegd in beton. Er is zeker voor 300 jaar olivijn voorradig om de jaarlijkse CO2-uitstoot af te vangen. Deze technologie kan de klimaatverandering in potentie omdraaien. Wij ondersteunen deze technologie daarom van harte en zetten ons netwerk graag in om dit werkelijkheid te maken!

Stemmen voor de Publieksprijs

Winnaars bekend op Waterinnovatiefestival

De winnaars van de Waterinnovatieprijzen worden op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Dit festival vindt dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht.