We hebben heeft aan acht projecten in zeven gemeenten subsidies verleend uit de Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN)regeling. Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Voor deze KAN-regeling heeft HHNK een totaalbedrag van € 2 miljoen gereserveerd. In de eerste openstelling verlenen we een subsidiebedrag van € 500.000. Er was met 19 ingediende projecten zoveel belangstelling dat hier een keuze in is gemaakt.

Samenwerking

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen. HHNK en gemeenten werken er hard aan om de gevolgen hiervan te temperen.

Hoogheemraad Klazien Hartog: "Als waterschap werken wij dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Wij kunnen dit niet alleen. Behalve ingrepen in het watersysteem zijn er ook andere maatregelen nodig. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen. Alleen door samen te werken kunnen we overlast vanwege weersextremen en dus maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Met alle gemeentes in ons gebied werken we hier nu goed aan. Deze subsidie is een zetje in de rug om projecten uit te gaan voeren. Ik ben blij met de grote belangstelling voor deze regeling, dat geeft aan dat gemeentes projecten klaar hebben staan. Dat is mooi, want we moeten met elkaar hard aan de slag!"

Overtekening

Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor deze regeling is dan ook zeer groot. In de eerste openstelling is voor ruim € 1,12 miljoen aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag meer dan dubbel overtekend. HHNK heeft voor de selectie van de projecten een aantal criteria gehanteerd. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

Acht projecten

De subsidies zijn verleend aan uiteenlopende projecten zoals herinrichting van wegen en wijken, het inrichten van schoolpleinen met groen en water en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De projecten zijn ingediend door de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Heemskerk, Medemblik, Schagen, Heiloo en Uitgeest. HHNK is voornemens om voor de zomer 2023 een volgende openstelling plaats te laten vinden.  

Toegekende subsidies

  • Aan de gemeente Zaanstad is voor het klimaatadaptief inrichten van 14 schoolpleinen € 21.000 toegekend.
  • In de gemeente Purmerend is er subsidie voor twee projecten. Bijna € 27.500 voor Wheermolen Oost Deelplan 1 voor de aanleg van een waterbergende fundering onder de rijbaan en voor parkeerplaatsen en € 72.500 voor de klimaatbestendige herinrichting van de wijk Overwhere-Zuid Deelplan A7 en A6-1.
  • Voor de aanleg van een waterberging langs de N197 bij de Kleine Houtweg in Heemskerk is € 75.000 beschikbaar.
  • In Medemblik wordt een waterbergend pakket onder de rijbaan van het Ganker aangelegd. Hiervoor is € 100.000 aan subsidie toegekend.
  • In de gemeente Schagen worden op drie locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd. De subsidie voor dit project bedraagt bijna € 49.000.
  • De gemeente Heiloo gaat de Oosterzijweg omvormen tot een waterbergende weg. Daarvoor ontvangt de gemeente bijna € 58.000 uit de KAN-regeling.
  • En tot slot wordt in de gemeente Uitgeest de wijk De Koog fase 2 klimaatbestendig ingericht. Hiermee is ruim € 97.000 aan subsidie gemoeid.

Meer informatie