De afgelopen 12 uur heeft het veel geregend in Noord-Holland. Het lage drukgebied dat momenteel boven Scandinaviƫ hangt brengt veel wind en regen. In ons gebied staat het water hoog in de sloten.

Tussen vannacht en het middaguur vandaag viel de meeste regen in de regio Kennemerland en de binnenduinrand tussen Egmond en Bergen. Hier en daar is tot 53mm gemeten. De polder- en boezemgemalen draaien volop, maar het kost wel wat tijd om de neerslag allemaal weg te werken.

Tot nu toe heeft de neerslag niet tot ernstige overlast geleid. Het water in de sloten staat hoog en dat valt de inwoners op. Het hoogheemraadschap heeft enkele tientallen meldingen hierover gehad. Onze medewerkers zijn alert en acteren op meldingen. Op dit moment werkt ons watersysteem goed. De meeste sloten zijn met het oog op de najaarsschouw al schoon en kunnen het water goed afvoeren. Poldergemalen pompen het overtollige slootwater naar de boezem. Dit hoofdwatersysteem voert het water af naar de gemalen Helsdeur, C. Mantel en Zaangemaal.

Ook vrijdag verwachten we nog een aantal buien, maar minder hevig dan vandaag. Dit weekend wordt het rustiger en grotendeels droog.

Paraplu in de regen