Alle inwoners van ons gebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.

5 Redenen om te gaan stemmen

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar of ouder op 15 maart mag stemmen! Tijdens de waterschapsverkiezingen bepaal je mee over de toekomst van water in jouw buurt. Er valt namelijk echt iets te kiezen; over hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden. Om duidelijk te maken waarom jij jouw stem moet laten horen, zetten we vijf redenen op een rij!

1. Extreem weer komt steeds vaker voor

Misschien herinner je je nog de overstromingen in Limburg van twee jaar geleden. Of iets recenter; de droogte van afgelopen zomer. Ook in Nederland komen extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. De vraag is; hoe wapenen we ons hiertegen? 60% van Nederland kan overstromen, maar met zo’n 18 duizend kilometer aan waterkeringen, zoals dammen, dijken en sluizen, wordt ervoor gezorgd dat onze sokken droog blijven. Om dit zo te houden moeten we blijven innoveren en investeren in het onderhouden van deze dammen, dijken en sluizen. Wat we ook kunnen doen is afwachten en het probleem oplossen als het zich aandient; dus niet vooraf investeren, maar bijvoorbeeld schade herstellen na een overstroming. Wat vind jij?

2. Ook in Nederland is er een watertekort

De zomers worden steeds heter en steeds vaker komt er ook in Nederland extreme droogte voor. Onderzoeken laten zien dat dit in de toekomst alleen maar meer wordt. En het is precies droog op de momenten dat er veel water nodig is voor de natuur, boeren, industrie en consumenten. Bewust(er) omgaan met water is dus belangrijk. Gemiddeld verbruiken we in Nederland 120 liter water per persoon, per dag. Maar stel je verbruikt minder water, vind je dan dat je beloond moet worden of moet iedereen gewoon evenveel waterschapsbelasting betalen?

3. Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel

Het laagste punt van Nederland ligt in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,76 meter onder zeeniveau. Hiermee behoort Nieuwerkerk aan den IJssel tot de 26% van ons land dat zich onder de zeespiegel bevindt. Daar komt nog bij dat in 60% van Nederland de kans op overstromingen aanwezig is. Maar hoe moet dat nou als jij op een van deze plekken woont? Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Daar kun je op 15 maart over stemmen.

4. Rioolwater zuiveren wordt steeds duurder

Al het water uit onze gootsteen, wc’s en douches moet gezuiverd worden voordat we het weer kunnen gebruiken. Hoe vervuilder het water; hoe duurder het zuiveren. In principe mogen alleen de 3 P’s in het riool komen: poep, plas en papier. Al het andere vraagt om extra zuivering. Dat betekent hoe bewuster we omgaan met het water dat we door het riool spoelen, hoe makkelijker het gezuiverd wordt. Wat vind jij: moeten we hier meer op inzetten of juist meer belastinggeld investeren in betere zuiveringen?

5. Het water in Nederland moet schoner

Het water in sloten, beken en rivieren is al veel schoner dan dertig geleden, maar voor de natuur zou het beter zijn als het nog schoner wordt. Wat vind jij: moeten de waterschappen volop inzetten op super schoon water of hoort vervuiling er tegenwoordig toch een beetje bij?

Er valt dus genoeg te kiezen. Benieuwd wat het beste bij jou aansluit? Ga dan naar MijnStem.nl(externe link)

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Omdat de Waterschapsverkiezingen worden gecombineerd met die van Provinciale Staten, kun je op 15 maart in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen. Je krijgt daarvoor uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen twee stempassen thuisgestuurd. In het stemhokje kleur je, net als bij de andere verkiezingen, een hokje rood. In elk stembureau staat één stembus voor de Waterschapsverkiezingen en één voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Op de stempas staat in welk stembureau je kunt stemmen in de buurt. Je moet je op het stembureau legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Op http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/(externe link) kun je kijken in welk waterschap je woont.

Stembureaus

De stembureaus zijn op 15 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus zijn qua ligging en inrichting geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een stem voor de waterschapsverkiezing alleen kan worden uitgebracht binnen de grenzen van dat waterschap. Het kan dus in sommige gevallen zo zijn dat een kiezer zijn stem voor de waterschapsverkiezing in een beperkt aantal stemlokalen kan uitbrengen. De gemeente kan echter stembureaus aanwijzen buiten dit waterschap waar toch kan worden gestemd.

Informatie over stemlocaties kun je eveneens vinden op de website van de Kiesraad(externe link)

Stemmen in een andere gemeente

Als je wilt stemmen in een andere gemeente kun je een kiezerspas aanvragen bij de gemeente waar je op 30 januari 2023 stond ingeschreven. Met de kiezerspas kun je je stem uitbrengen in een andere gemeente in ons beheergebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal). Het schriftelijke of digitale verzoek om een kiezerspas moet uiterlijk 10 maart zijn ontvangen. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente.

Iemand anders voor jou laten stemmen?

Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand machtigen die voor je stemt: dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Stemmen tellen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de stemmen die zijn uitgebracht in dat stembureau voor beide verkiezingen. Voor beide verkiezingen maakt het stembureau een proces-verbaal met daarin onder andere het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal geldige stempassen. Vervolgens gaan de processen-verbaal van de stembureaus binnen ons beheergebied naar het centrale stembureau van het hoogheemraadschap. Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus berekent het centrale stembureau de verkiezingsuitslag voor de categorie ingezetenen van ons algemeen bestuur.

Zie ook de pagina Uitslag verkiezingen.