Een steiger is een werk dat op of over het water gebouwd wordt. Het werk kan ondersteund worden door palen in het water. Een steiger wordt meestal gebruikt om een boot aan te meren. Een (drijvende) vlonder valt ook onder een steiger.

Voorwaarden algemeen

Voorwaarden melding

Kunt u voldoen aan onderstaande regels en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan hoeft u alleen een melding te doen.

  • U bent eigenaar van het perceel waar de steiger aan grenst. Bent u geen eigenaar van het perceel? Soms is een afmeerconstructie wel toegestaan.
  • De sloot bevindt zich niet langs een dijk.
  • Er is geen rietkraag aanwezig.
  • Per perceel staan wij één steiger of een ander (drijvend) werk toe.
  • De steiger steekt maximaal 1 meter uit de waterkant en heeft een lengte van maximaal 6 meter. 
  • Er blijft in het water altijd een vrije ruimte van minimaal 6 meter over. In deze vrije ruimte mogen geen werken worden geplaatst. Is het water 6 meter of smaller? Dan is er geen ruimte voor een steiger. Is het water breder dan 6 meter? Dan mag in de ruimte die overblijft een steiger worden geplaatst.
  • Let op: de beschikbare ruimte moet worden verdeeld over de eigenaren van beide waterkanten. Een steiger wordt pas toegestaan bij een waterbreedte van minimaal 8 meter. Zie onderstaand filmpje.
  • Tussen een steiger en een kunstwerk (duiker, stuw, gemaal etc.) zit een afstand van minimaal 6 meter.
  • Tussen de onderkant van de steiger en de hoogst toegepaste waterstand zit een afstand van minimaal 20 cm. Zie voor de waterstand de pagina Peilbesluiten.

Bekijk hier de vlog van Stella

DigiD linkActiviteit melden

Voorwaarden vergunning

Kunt u niet voldoen aan bovenstaande regels? Dan heeft u een vergunning nodig.

  • De steiger voldoet aan de toetsingscriteria in paragraaf 2.8 van de Beleidsregels watervergunningen. Deze vindt u op de pagina Downloads en links.

DigiD linkVergunning aanvragen

Eisen materiaal

Sommige bouwmaterialen zijn slecht voor de kwaliteit van het water. In enkele gevallen zelfs verboden. Wij adviseren u daarom duurzame materialen te gebruiken. Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn. Uitlogende stoffen kunnen oplossen in het water en zo het water vervuilen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het materiaal.

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Voor het plaatsen of wijzigen van een steiger geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor een melding en voor het verwijderen van een steiger brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen we binnen vier weken af.

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Kan ik een bestaande steiger uitbreiden?

Ja, maar alleen als de steiger na de uitbreiding nog steeds voldoet aan de Beleidsregels watervergunningen. Voor de uitbreiding heeft u een vergunning nodig.

Kan ik een steiger aan mijn boothuis bouwen?

Nee. Per perceel staan wij één steiger of een ander (drijvend) werk toe. U mag dus maar één steiger, boothuis of ander overhangend werk hebben. Een boothuis én een steiger is niet toegestaan.

Waarom gelden er maximale afmetingen voor een steiger?

Omdat de afmeting van een steiger invloed heeft op de doorstroming, de waterkwaliteit en het uitvoeren van onderhoud. Hoe groter de steiger, hoe groter deze invloed. Voldoet de steiger aan onze beleidsregels? Dan verwachten wij dat deze invloed toelaatbaar is.

Ik wil een grotere steiger dan 6 m² of 6 x 1 meter. Mag dat?

Nee, in de regel niet. We kunnen mogelijk een uitzondering maken op basis van goede argumenten. Neem voordat u een vergunning aanvraagt eerst contact op met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?