Uit een onlangs uitgevoerde inspectie is gebleken dat er langs de Wogmeer in Spierdijk (gemeente Koggenland) tussen de Verlaatsweg en de Kapelleweg vele iepen zijn aangetast door iepziekte. Minstens 48 iepen vertonen de kenmerken van deze ziekte.

Wat gaat er gebeuren?

Vanwege de besmettelijkheid controleren we meerdere malen per jaar ons areaal iepen op iepziekte. Iepziekte is een agressieve schimmelziekte die door kleine zwarte kevers, de iepenspintkevers, of door boomwortelcontact wordt verspreid. Als een boom de iepziekte heeft verdroogt en sterft hij. Ook kan hij de ziekte overbrengen op andere iepen. Dit betekent dat zieke bomen zo snel mogelijk (binnen twee weken) moeten worden verwijderd.

De bomen worden door een erkende iepenaannemer verwijderd. Die voert het werk zodanig uit dat de ziekte ook als gevolg van de uitvoering niet verder wordt verspreid. Langs de Wogmeer was enkele weken geleden bij de eerste inspectieronde de ziekte nog niet waargenomen en nu al bij 48 bomen. Er is dus haast geboden om verdere verspreiding te voorkomen.

Waar vindt het project plaats?

Langs de Wogmeer in Spierdijk tussen de Verlaatsweg en de Kapelleweg.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden vinden plaats tussen 26 en 30 juli. Het werk wordt binnen een dag uitgevoerd.

Meer weten?

Als u meer wil weten over dit project kunt u contact met ons opnemen via 072 - 582 8282.