We hebben besloten om de bediening van de eigen sluizen en bruggen open te stellen vanaf 13 mei. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.