Het dempen van een sloot is het dichtgooien van een sloot met grond of ander vast materiaal. Dit gebeurt vaak om deze ruimte op een andere manier te gebruiken. Voor het dempen van een sloot heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden. En aan de toetsingscriteria voor dempingen uit de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

  • U moet de demping compenseren door het graven of verbreden van een andere sloot. De compensatie is minimaal de oppervlakte van de demping. Dit moet u doen voordat u start met het dempen. Zie hiervoor de pagina Sloot graven.
  • U moet de demping op de plaats waar deze aansluit op een niet te dempen sloot, afwerken met een beschoeiing. Of een talud (schuine kant) met een helling van 1:1,5 of flauwer.
  • Het watersysteem mag niet verslechteren. Het water moet altijd kunnen doorstromen en de sloten moeten voldoende breedte en diepte houden.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Gebruik eigendom hoogheemraadschap

Is de sloot kadastraal eigendom van het hoogheemraadschap? Dan moet u eerst overeenstemming met ons bereiken over de aankoop of het gebruik. Na het verlenen van de vergunning nemen wij contact met u op. U mag pas starten met de werkzaamheden als deze overeenstemming bereikt is.

Eisen materiaal

U moet het dempen van een sloot melden(externe link) op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Dit besluit is bedoeld om vervuiling van het water en de waterbodem te voorkomen. U kunt dus niet zomaar elk materiaal gebruiken. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vijf dagen van tevoren bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link).

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik heb een sloot gedempt en vergeten een vergunning aan te vragen. Wat nu?

Voldoet de demping aan de Beleidsregels watervergunningen (zie Downloads en links)? Neem dan contact op met onze gebiedsbeheerder. Als de gebiedsbeheerder oordeelt dat de werkzaamheden alsnog vergund kunnen worden, vraag dan alsnog een vergunning aan.

Mag ik een sloot dempen met ander materiaal dan grond?

Ja, mits het materiaal geen afvalstoffen zijn. Wij willen verontreiniging vanuit het materiaal naar de bodem en het water voorkomen. Het materiaal moet daarom gemeld(externe link) worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link). Krijgt u toestemming van het Meldpunt Bodemkwaliteit? Dan kunt u het materiaal gebruiken.

Waar kan ik zien of de sloot eigendom van het hoogheemraadschap is?

Bij het kadaster. U kunt het ook opvragen bij het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Mag ik eerst dempen en daarna compenseren?

Dit mag alleen als u toestemming heeft van de gebiedsbeheerder. Deze is te bereiken via telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?