In navolging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij besloten dat seizoenspaviljoens nog één jaar mogen overwinteren op het strand. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vroeg hierom om zo de kosten van af- en opbouw te besparen na twee jaar beperkte omzet als gevolg van de coronamaatregelen. Het risico van mogelijke stormschade ligt bij de paviljoenhouder en er moet een individuele vergunning worden aangevraagd.

Net als vorig jaar mogen ondernemers met een seizoensgebonden vergunning hun strandpaviljoen deze winter op het strand laten staan, mits ze daarvoor bij het hoogheemraadschap een vergunning aanvragen en krijgen. Als er schade ontstaat door storm of anderszins is deze voor eigen rekening en risico. En de paviljoens mogen in het winterseizoen ook niet worden geëxploiteerd. De ondernemers beperken zo wel de kosten voor af- en opbouw.  

Duinaangroei

"We staan overwinteren nog één keer toe omdat de verplichte horecasluiting voor veel strandpaviljoens een financiële strop is geweest," licht hoogheemraad Rob Veenman toe. "Maar bebouwing staat aangroei van de duinen in het winterseizoen in de weg. Daarom stellen we hoge eisen aan jaarrondpaviljoens en moeten seizoensgebonden paviljoens normaliter elk jaar worden afgebroken. Alleen zo krijgen zand en wind vrij spel." Daarbij zijn de gebouwen vaak niet bestand tegen fikse storm waardoor schade kan ontstaan. Zowel aan de paviljoens als aan het duin. Vorig jaar zijn helaas niet alle paviljoens zonder schade de winter doorgekomen.

Vergunning

Paviljoenhouders die willen overwinteren, moeten een vergunning aanvragen die individueel wordt beoordeeld. Tot uiterlijk 1 oktober kan de aanvraag worden ingediend via hhnk.nl. Na vergunningverlening zullen onze toezichthouders beoordelen of de strandpaviljoens zo veilig mogelijk zijn achtergelaten om zo de kans op schade door storm te beperken. Overigens is mogelijk ook toestemming van de gemeente noodzakelijk om de strandpaviljoens te laten overwinteren.