We hebben de laatste maanden hard gewerkt aan ons nieuwe Waterplan (WBP6). Hierin staat wat we in de periode 2022-2027 willen realiseren, waar onze prioriteiten liggen en welke ambities we hebben met betrekking tot het waterbeheer in Hollands Noorderkwartier. Ons waterplan wordt dit keer voor het eerst gepubliceerd in de vorm van een website: https://www.waterplanhhnk.nl/.

Schriftelijke consultatie

In het gebied dat wij beheren zijn ook andere partijen actief. Om elkaar te versterken en samenwerking te stimuleren, vragen wij bestuurders en professionals mee te denken over ons waterplan. Daarnaast kunnen ook inwoners hun mening geven. Op dit moment is een deel van het waterplan online in te zien, namelijk de effecten en thema's (de inhoud van ons werk).

Vanaf 2 april tot 20 april 2020 vindt via de website een schriftelijke consultatie plaats. Hiervoor zijn stakeholders uit ons eigen netwerk nadrukkelijk uitgenodigd. Daarnaast wordt via social media bekendheid gegeven aan de website en een oproep gedaan door coördinerend hoogheemraad Klazien Hartog om te reageren op het concept waterplan.