Wat doen wij?

Zuiveren afvalwater

Het zuiveren van al dit afvalwater doen we bij 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties die met behulp van bacteriën zorgen voor een natuurlijk zuiveringsproces. We werken aan innovatieve manieren aan om van het afvalwater nieuwe energie en grondstoffen zoals bioplastics te maken. Meer informatie vind je hier.Natuurvriendelijke oevers

Daarnaast leggen we overal in ons gebied natuurvriendelijke oevers aan, maken we vispassages en zien we toe op lozingen van bedrijven. We organiseren projecten zoals 'Schoon erf, schone sloot' om het aantal lozingen te beperken
 Scheprad tegen de plastic soep

Wat begon met een simpele vraag van een tienjarig meisje uit groep 6 van de basisschool, is uitgemond in een proefopstelling bij Hollands Noorderkwartier om te voorkomen dat kleiner plastic in zee komt.

Papa, hoe komt de plastic soep? Dat was de vraag die een HHNK-medewerker kreeg van zijn dochter die over dit onderwerp een spreekbeurt wilde houden. Het blijkt dat 75-80% van het plastic in de plastic soep afkomstig is van het land. Via de wind en transport via het watersysteem kan dit plastic in zee komen. HHNK doet er al veel aan om dit te voorkomen. Bij het wegmalen van overtollig water wordt het grove plastic tegengehouden door harkroosters. Kleinere stukjes plastic kunnen echter door de spijlen heen toch in zee verdwijnen. Dit was voor HHNK aanleiding een prijsvraag uit te schrijven en hiervoor een oplossing te vinden. Voormalig TU-student Rinze de Vries won eind 2016 deze prijsvraag Stop Plastic met zijn vinding van een scheprad. Zijn vinding kan mogelijk voorkomen dat plastic via het watersysteem in zee terecht komt en hiermee wil Hollands Noorderkwartier haar steentje bijdragen aan schoon water.Het goud in afvalwater

Schoon water is één van de hooftaken van HHNK en daarom maken wij op de 15 zuiveringen in ons gebied het afvalwater van 1.2 miljoen inwoners schoon. En niet alleen dat, we halen er ook waardevolle stoffen uit. Immers afvalwater is goud waard. Via de slibvergisting wint HHNK energie terug waarop de zuiveringen draaien en we maken daar biogas van waar onze auto's op rijden. Dit is een van de maatregelen om als schap in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Ook winnen we grondstoffen terug. Onder meer het steeds zeldzamer wordende fosfaat en in toenemende mate cellulose. Alle Nederlanders tezamen verbruiken jaarlijks 180.000 ton wc-papier waar waardevolle vezels in zitten. Op de zuiveringen Zuidoostbeemster en Geestmerambacht wint HHNK nu cellulose terug voor de productie van respectievelijk bioplastic en biocomposiet.Agenda