Wat is er gebeurd?

De schoorsteen van het stoomgemaal, stammend uit 1925, is in 2020 in zijn geheel gerenoveerd. Deze renovatie was nodig omdat op diverse plekken het voegwerk los kwam en naar beneden viel. Bij een eerdere renovatie is er een te harde voeg gebruikt. Er is nu een voeg ingekomen die flexibel is en beter geschikt is voor dit werk.

De totale kosten voor het herstel van de schoorsteen bedroegen € 183.000 incl. btw. Door de Provincie Noord Holland is € 51.735 aan subsidie verstrekt.

De werkzaamheden in het kort:

  • Van de schoorsteen zijn alle voegen er uitgehakt.
  • Het achterliggende metselwerk is hersteld.
  • Kapotte radiaalstenen zijn vervangen.
  • De trekbanden rond de schoorsteen zijn los geweest en rondom geconserveerd.
  • De klimankers zijn geconserveerd.
  • De kop van de schoorsteen is hersteld.
  • De gehele schoorsteen is opnieuw gevoegd.

Waar vond het project plaats?

Stoomgemaal Vier Noorder Koggen, Oosterdijk 4 in Medemblik

Wanneer vond het project plaats en hoe lang heeft het geduurd?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 20 januari en 30 april 2020.

Met wie werkten we samen?

Aannemer K. Dekker bouw & infra en Pronk Bouw, beide uit Warmenhuizen

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Of via de website van het Stoommuseum.

Welk beleid lag aan het project ten grondslag? 

HHNK is als eigenaar van een monument verplicht om het object in goede staat van onderhoud te houden.