Deze maand start de renovatie van gemaal Oosterpolder. Het project bestaat uit twee delen. De optimalisatie van het elektrische gemaal en de bestaande diesel installatie wordt omgebouwd naar een elektrisch gemaal inclusief besturing en de elektrische installatie. Gemaal Oosterpolder is daarna weer volledig klaar voor de komende 25 jaar.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden starten in april met de voorbereiding waaronder het inrichten van het werkterrein. In juni wordt het gedeelte waar wordt gewerkt drooggezet, daarna wordt de dieselmotor verwijderd. In september is het plaatsen van schakelkasten voorzien. Andere werkzaamheden tussen september en oktober zijn onder meer de demontage van het krooshek en het fabriceren van de kroosbak. Ook wordt dan de pomp weer in het gemaal geplaatst.

Leuke weetjes:

  • In 1953 werden in het gemaal twee pompen geplaatst die eerder al in Zeeland dienst hadden gedaan. Dit type pompen is in grote aantallen, in het kader van het naoorlogse Marshallhulpprogramma, uit de V.S. naar Nederland gezonden. De capaciteit bedraagt 70 m3/min.
  • Ook het gebouw zelf is een traditioneel voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. De constructie bestaat uit dragende gevels opgetrokken met in Noords verband gemetselde rode baksteen. Het zadeldak met de overstekken van de beide aanbouwen is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. 
  • De Oostpolder (1669 ha) werd bemalen door drie vijzelmolens, de Dijkmolen, de Middelste of Kleine Molen en de Laanmolen. In 1873 werd de middelste molen vervangen door een stoomgemaal (horizontale tandem compound stoommachine van 80 i.pk met 110 m3 opbrengst per min.). Later verdween de Laanmolen ook (na blikseminslag gesloopt?). In 1915 werd de capaciteit van het gemaal zodanig vergroot dat ook de Dijkmolen afgebroken kon worden. In 1956 werd het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal op de voormalige plek van de Dijkmolen. 

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Willemsweg 69, 1623 JB in Hoorn.

Kaartje met daarop de locatie van gemaal Oosterpolder bij Hoorn

 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De realisatiefase start in april en eindigt in november 2021.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider S. Deutekom via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.