Sassluis Enkhuizen gesloten

Zondag 15 januari sloten we om 12:00 uur de Sassluis in Enkhuizen vanwege hoog water. Het IJsselmeerpeil is sinds enkele weken hoog. Dat in combinatie met de verwachte windkracht en -richting zorgt op maandag voor verhoogde waterpeilen.

Maandag is het waterpeil 0.20 NAP. Op maandagavond rond 19:00 uur is er een piek van 0.25 NAP bij de Sassluis. Bij het bereiken van 0.20 NAP komt de waterstand boven het rode waarschuwingsniveau, het niveau waarop wij het kunstwerk sluiten voor de waterveiligheid.

De hoge waterstand vraagt op dit moment geen andere acties, maar we blijven de situatie vanzelfsprekend goed monitoren.

Regen

Januari is een uitzonderlijk natte maand. Sinds 1948 is er in de eerste helft van januari niet zoveel regen gevallen. Dit beeld zien we niet alleen in Noord-Holland, maar in heel Nederland.

Grondwater

Er is in de eerste twee weken van januari evenveel regen gevallen als er normaal valt in de hele maand januari. Op dit moment kunnen onze gemalen de hoeveelheid neerslag aan. Wel is het zo dat her en der de bodem verzadigd is en het water op het land blijft liggen. Zodra er ruimte is in de sloten, zakt dit water langzaam uit. Dat het water op het land blijft liggen, toont wel aan dat de grondwaterstand (die deze zomer flink daalde) weer op orde is.

Water afvoeren

De vele regen in Nederland en in de ons omringende landen leidt tot grotere afvoeren van de rivieren. Het IJssel- en Markermeer staan daardoor op een hoog waterpeil. Dat is mooi, want dat water kunnen we goed gebruiken in droge tijden. We gebruiken het dan als een stevige waterbuffer. Tegelijkertijd kunnen deze meren niet eindeloos stijgen. Daarom probeert Rijkswaterstaat water af te voeren via de spuisluizen in de Afsluitdijk.

Het overtollige regenwater kunnen wij niet opslaan in de waterbergingen. De waterbergingen zijn aangelegd om overtollig water tijdens regenperiodes tijdelijk op te slaan. Zodra er weer ruimte komt in het boezemsysteem, zullen we dit water ook weer afvoeren. We kunnen dit water niet permanent vasthouden in deze waterbergingen, omdat bij een volgende regenperiode geen bergingsruimte meer over is.

Zondag 15 januari sloten we om 12:00 uur de Sassluis in Enkhuizen vanwege hoog water.