Op donderdag 7 juli is de Proefzuivering bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Wervershoof geopend. In samenwerking met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN verwijderen we hier microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit gezuiverd afvalwater. Dit doen we met behulp van bestaande drinkwatertechnologieën waarbij gebruik gemaakt wordt van ozon. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden voor hergebruik van dit gezuiverde afvalwater. Zo werken we in de keten samen aan toekomstbestendige, schone zoetwaterbronnen en een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant.

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit

Hoe houden we ons oppervlakte- en drinkwater in de toekomst schoon en gezond? Met die vraag zijn HHNK en PWN eind 2016 een samenwerking gestart om microverontreinigingen uit afvalwater te halen. Hoogheemraad Marjan Leijen: “Op dit moment komt jaarlijks landelijk 190 ton medicijnresten en 30 ton röntgencontrastmiddelen via het riool in het oppervlaktewater terecht en dit wordt alleen maar meer door bevolkingsgroei en de vergrijzing, volgens het RIVM. Ik ben dan ook trots dat het bestuur het lef heeft gehad om deze proefzuivering te gaan bouwen. We gaan deze nieuwe technieken straks heel hard nodig hebben met het oog op het toenemende medicijngebruik." Paulien Pistor, directeur PWN: “De samenwerking is ontstaan vanuit het idee dat hoe schoner het oppervlaktewater en grondwater, hoe schoner de bron voor drinkwater. Want wat er niet in komt, hoeven wij er ook niet uit te halen! We zien dit als een volgende stap richting een circulaire waterketen.”

Kennisdeling

PWN en HHNK werken niet alleen met elkaar samen, maar ook in nationaal verband met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. De resultaten van het project zijn van groot belang voor alle waterschappen en drinkwaterbedrijven in Nederland en daarbuiten. Kennisuitwisseling is een belangrijk aspect, vanuit de samenwerking streven we met alle belanghebbenden naar een kwalitatief hoogwaardig waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Waterinnovatieprijs

Dit project won de Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie ‘Schoon Water’. "Een project met enorme potentie, vooral vanwege het vernieuwende perspectief op afvalwater en drinkwater en de centrale toepasbaarheid", aldus de jury. "De innovatie zit in drie elementen: een optimale combinatie van beschikbare technieken, de directe toepassing van het gezuiverde water voor hergebruik en de innovatieve monitoring. Hiermee worden belangrijke stappen gezet richting bronbescherming en het sluiten van de waterketen. De jury was onder de indruk van de vergaande samenwerking tussen waterschap, drinkwaterbedrijf en industrie. En ziet dit als een mooi begin van een systeemverandering, die zeker ondersteund moet worden." "PWN en HHNK verkennen samen de mogelijkheden voor hergebruik van gezuiverd rioolwater voor natuur, landbouw en industrie", sluiten Paulien en Marjan trots af.

Deze samenwerking wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.