Home

De Prins Hendrikdijk op Texel voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom heeft Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de 3 km lange dijk versterkt. De Prins Hendrikdijk is met zand versterkt waardoor Texel er een bijzonder stuk buitendijks gelegen land bij heeft gekregen: een prachtig zandig gebied met duinen en kwelders.

Hiermee zijn twee vliegen in één klap geslagen; schaarse landbouwgrond is behouden gebleven én tegelijkertijd is met natuur Texel weer veilig gemaakt. Dit project was in samenwerking met de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Voor vragen, meldingen of klachten kunt u terecht bij de afdeling gebiedsbeheer, telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van HHNK.

Contactgegevens HHNK

Telefonisch: 072 582 8282
Website: contactinformatie

Formulier meldingen & klachten 

 Scroll naar beneden