Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreide opties

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf C SWNL 0211217 Herziening vergunningenscan Versterking Zeedijk

  … plaatsvinden en het zuiveren van het afvalwater in het beheersgebied De Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bevat een vrijstelling van…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Legger Wateren Beschrijvend deel inclusief toelichting_17.0025651.pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Beschrijvend deel en toelichting legger wateren 2018.pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Zijpe - afdeling F.pdf

  … van kracht 4 2 Peilen Geschiedenis Van oudsher zijn de te handhaven waterpeilen in de Zijpe en Hazepolder vastgelegd in de keur van het waterschap…

 • pdf Beheerplan Schone wegen 2013-2018.pdf

  Keur Artikel 11 Intrekking Bij de vaststelling van de Keur HHNK 2009 zijn de artikelen 19 tot en met 21 van de Keur HHNK 2006, die betrekking hebben op…

 • pdf Beleidsregels Peilafwijkingen 2009.pdf

  … opgesteld 1 Onder de term `vergunning' wordt zowel een ontheffing op de Keur verstaan als (vanaf 1 januari 2010) een watervergunning op basis van de…

 • pdf Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … Beheerinstrumentarium Belangrijke beheerinstrumenten zijn de gedoogplichten volgens de Waterwet, de Keur, de legger, het technisch beheerregister en het…

 • html Legger Regionale Waterkeringen

  … toelichting toelichting_op_de_legger_regionale_waterkeringen.pdf (150,9 KB ) Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Wateren Legger Zandige Kust Peilbesluiten…

 • html Onderhoud! Door wie?

  … particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In de  Keur en de Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en…

 • html Toezicht houden & handhaven

  …Toezicht houden & handhaven Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft .  We houden toezicht op de naleving van de Keur . Wanneer…

 • html Ik ben niet onderhoudsplichtig

  … hoogheemraadschap of een andere instantie. Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de  Keur  en de  Legger…

 • html Wie moet de sloten onderhouden?

  … perceel grenst, is vastgelegd in de  Keur  en de  Legger wateren . Als u vragen heeft over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.…

 • pdf Zijpe - afdeling LQ.pdf

  … vastgelegd in de keur van het waterschap "De Zijpe en Hazepolder" De laatste herziening van de keur van het gebied vond plaats in 1976 In de keur zijn alleen…