Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreide opties

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Beleidsnotitie Onderhoud Stedelijk Water.pdf

  … Bijlage 1 Beheer, onderhoud en feitelijk onderhoud 13 5 2 Bijlage 2 Onderhoudsbepalingen Keur 14 5 3 Bijlage 3 Toename areaal 15 5 4 Bijlage 4 Toename…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Beschrijvend deel en toelichting legger wateren 2018.pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Legger Wateren Beschrijvend deel inclusief toelichting_17.0025651.pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Zijpe - afdeling F.pdf

  … van kracht 4 2 Peilen Geschiedenis Van oudsher zijn de te handhaven waterpeilen in de Zijpe en Hazepolder vastgelegd in de keur van het waterschap…

 • pdf Beheerplan Schone wegen 2013-2018.pdf

  Keur Artikel 11 Intrekking Bij de vaststelling van de Keur HHNK 2009 zijn de artikelen 19 tot en met 21 van de Keur HHNK 2006, die betrekking hebben op…

 • html Legger Regionale Waterkeringen

  … toelichting toelichting_op_de_legger_regionale_waterkeringen.pdf (150,9 KB ) Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Wateren Legger Zandige Kust Peilbesluiten…

 • html Toezicht houden & handhaven

  …Toezicht houden & handhaven Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft .  We houden toezicht op de naleving van de Keur . Wanneer…

 • html Onderhoud! Door wie?

  … particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In de  Keur en de Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en…

 • pdf Beleidsregels Peilafwijkingen 2009.pdf

  … opgesteld 1 Onder de term `vergunning' wordt zowel een ontheffing op de Keur verstaan als (vanaf 1 januari 2010) een watervergunning op basis van de…

 • pdf Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … Beheerinstrumentarium Belangrijke beheerinstrumenten zijn de gedoogplichten volgens de Waterwet, de Keur, de legger, het technisch beheerregister en het…

 • pdf Zijpe - afdeling LQ.pdf

  … vastgelegd in de keur van het waterschap "De Zijpe en Hazepolder" De laatste herziening van de keur van het gebied vond plaats in 1976 In de keur zijn alleen…

 • pdf Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • pdf Zijpe - afdeling H-ON.pdf

  … waterpeilen in de Zijpe en Hazepolder vastgelegd in de keur van het waterschap "De Zijpe en Hazepolder" De laatste herziening van de keur van het gebied vond…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende