Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreide opties
Zoekopties
 • html Keur

  Keur Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewater en waterkeringen (dijken) wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig. Door…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Registratienummer 14 40389 Datum 21 september 2016 Keur Hoogheemraadschap Hollands…

 • html Overname beheer stedelijk water

  … opgesteld. Legger In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  …Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Algemene bepalingen, vrijstellingen en voorschriften voor: werken in…

 • html Legger Wateren

  … verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is…

 • html Onderhoud sloot; wie, wat, waar en hoe?

  … vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal…

 • html Legger Zandige Kust

  … vastgelegd in de Keur. Legger Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar…

 • pdf Beleidsregels watervergunningen 2017.pdf

  … 17 65006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1 1 Waarom beleidsregels 3 1 2 Reikwijdte beleidsregels 3 1 3 Keur hoogheemraadschap Hollands…

 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  … gedeelte Zeedijk Prins Hendrikpolder is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 in werking getreden Anders dan zijn voorganger kent deze…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … inachtneming van een redactionele verbetering 6 Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16 70087) Aan het CHI voor te…

 • html Legger Regionale Waterkeringen

  Keur onder kopje Downloads) en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen. Deze dijken bieden bescherming na het falen van een primaire…

 • html Bebouwing of verharding aanbrengen

  … volgende legestarieven voor dit type vergunning: het versneld tot afvoer laten komen van neerslag, in die gevallen bedoeld in artikel 4.2 van de keur

 • html Lozen van hemelwater

  … vervuild hemelwater. Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf! Melding doen Regelgeving Keur en Algemene…