Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreide opties

Zoekresultaat

Zoekopties
 • html Keur

  Keur Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewater en waterkeringen (dijken) wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig. Door…

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  …Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Algemene bepalingen, vrijstellingen en voorschriften voor: werken in…

 • html Overname beheer stedelijk water

  … opgesteld. Legger In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  … gedeelte Zeedijk Prins Hendrikpolder is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 in werking getreden Anders dan zijn voorganger kent deze…

 • html Legger Wateren

  … verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is…

 • html Legger Zandige Kust

  … vastgelegd in de Keur. Legger Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … inachtneming van een redactionele verbetering 6 Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16 70087) Aan het CHI voor te…

 • pdf Addendum MER - bijlage 09.pdf

  … dergelijke uitwerking is de keur en de bijbehorende beleidsregels Nationaal waterplan 2016-2020 In december 2015 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan…

 • pdf Handleiding Legger Zandige Kust.pdf

  … staat aangegeven De legger is nauw verbonden met de keur op de waterkeringen van HHNK 2016 De legger bepaalt waar de keur van toepassing is In de keur

 • pdf Beleidsregels Keurontheffingen.pdf

  …Beleidsregels keurontheffingen beleid en achtergronden voor het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen in de Keur van het hoogheemraadschap…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Registratienummer 14 40389 Datum 21 september 2016 Keur Hoogheemraadschap Hollands…

 • pdf 13.3295 Wegenverordening HHNK 2013.pdf

  … overtredingen Artikel 10 Overgangsbepalingen 1 Een vergunning die is verleend op grond van de Wegenverordening Noord-Holland 2010 of de Keur Hoogheemraadschap…

 • html Natuurvriendelijke oever aanleggen

  … meldingen brengt HHNK geen leges in rekening. Wetgeving De Keur , de ' Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands…

 • html Brug aanleggen

  … download) van het hoogheemraadschap. Wetgeving De Keur , de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands…