Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide opties

Zoekopties

Onderdelen

 • html Keur

  Keur Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewater en waterkeringen (dijken) wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig. Door…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Registratienummer 14.40389 Datum 21 september 2016 Keur Hoogheemraadschap Hollands…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F F : c Fc c cc : : : F: F F: c c c c c c : c c c ccc F c c c c cc c c c c c…

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  …Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Algemene bepalingen, vrijstellingen en voorschriften voor: werken in…

 • html Legger Zandige Kust

  … vastgelegd in de Keur. Legger Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar…

 • html Overname beheer stedelijk water

  … opgesteld. Legger In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • html Legger Wateren

  … verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is…

 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  … gedeelte Zeedijk Prins Hendrikpolder is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 in werking getreden. Anders dan zijn voorganger kent deze…

 • html Wetten, verordeningen, regelingen en protocollen

  … handhaving van een aantal verordeningen en regels. Rechts op deze pagina verwijzen wij u naar de pagina's over De Keur en de Leggers Wetgeving Als…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … inachtneming van een redactionele verbetering. 6. Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16.70087) Aan het CHI voor te stellen…

 • html Werkzaamheden bij een dijk

  … Het is mogelijk dat uw plannen niet in overeenstemming zijn met de regels van de Keur . Bij de Keur hoort een Legger, waarin precies staat waar de…

 • html Grondwater onttrekken en beregenen

  … drinkwatervoorziening en koude/warmte opslag in de bodem. Wat moet ik doen? Volgens artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit en artikel 4.10 van de Keur HHNK 2009 is…

 • pdf Handleiding Legger Zandige Kust.pdf

  … staat aangegeven. De legger is nauw verbonden met de keur op de waterkeringen van HHNK 2016. De legger bepaalt waar de keur van toepassing is. In de keur

 • pdf Beleidsregels Keurontheffingen.pdf

  …Beleidsregels keurontheffingen beleid en achtergronden voor het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen in de Keur van het hoogheemraadschap…

 • pdf 13.3295 Wegenverordening HHNK 2013.pdf

  … feiten zijn overtredingen. Artikel 10 Overgangsbepalingen 1. Een vergunning die is verleend op grond van de Wegenverordening Noord-Holland 2010 of de Keur

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende