Zoeken (Gezocht op: starnmeer)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: starnmeer)

Doorzoek de website
Uitgebreid zoeken
Zoekopties
 • pdf 3e Regieprogrammarapportages 2019 Regieprogrammarapportages WO, VBK en KRW (19.2239395).pdf

  … kabels vindt waarschijnlijk plaats in 2021 Planning vorig kwartaal December 2019 Huidige planning December 2019 2 Starnmeer Door een groot project van…

 • pdf 1e regieprogrammarapportage 2019 WO, VBK en KRW (19.0794654).pdf

  … Huygendijk (fase 2) loopt nog Er is goed overleg met Liander over de verlegging van kabels en leidingen December 2019 December 2019 3 Starnmeer Door een…

 • pdf 14. 4e Regieprogrammarapportage 2018 WO, VBK, KRW (19.5088).pdf

  … is in Q3 gereed Januari 2016 Fase 1: gereed Fase 2: Q4-2019 Fase 3: gereed 3 Starnmeer Januari 2017 Door een groot project van de provincie Noord…

 • pdf 2e Regieprogrammarapportage 2019 WO, VBK en KRW (19.1610492).pdf

  … waarschijnlijk plaats in 2021 Planning vorig kwartaal December 2019 Huidige planning December 2019 2 Starnmeer Door een groot project van de provincie Noord…

 • pdf Monitoringsrapportage HHNK 2018.pdf

  … traden op diverse plekken in Waterland lekkages op langs kabels en leidingen Bij de Starnmeer ontstond risico doordat het peil in dijksloten daalde Deze…

 • pdf Bijlage 4 NGE WJN.pdf

  … conventionele explosieven ter plaatse van het project kadeverbetering Starnmeer d d 4 juli 2016 Projectnummer: GPR5890 T&A Survey, Historisch vooronderzoek…

 • pdf Westwouderpolder.pdf

  … Oostwouderpolder is nagenoeg niet meer terug te vinden en maakt deel uit van de polder oostelijk van de Markervaart (Starnmeer) Door het hoge peil in de…

 • pdf Texel.compressed.pdf

  … aangehouden Het betreft een drietal voorstellen inzake de inwerkingtreding van de peilbesluiten Texel, Starnmeer en Marken Hierin is voorgesteld de…

 • html Documenten

  … (17,17 mb ) texel.compressed.pdf (22,23 mb ) t hoekje.pdf (11,19 mb ) starnmeer.pdf (13,59 mb ) sint maartenszee.pdf (8,24 mb ) schermerboezem_en_vrnk…

 • pdf Schutsluizen en bruggen.pdf

  … liggers leuning staal opmerkingen: verbindt de polder wormer, jisp en nek met de starnmeerpolder bedieningstijden 16 april-16 oktober: dagelijks 9 00…

 • pdf Schutsluizen en bruggen.pdf

  … liggers leuning staal opmerkingen: verbindt de polder wormer, jisp en nek met de starnmeerpolder bedieningstijden 16 april-16 oktober: dagelijks 9 00…

 • pdf Verslag commissie BMW 30 mei 2018 (18.302).pdf

  … waterschapspartij) bezocht onlangs een goed georganiseerde informatieavond voor de bewoners en agrariërs van de starnmeerpolder het bleek hem dat er zeer veel bomen…

 • html Peilbesluiten

  … ) waterlanden.pdf (16,6 mb ) waarland.pdf (1,93 mb ) vier noorder koggen.pdf (17,17 mb ) texel.compressed.pdf (22,23 mb ) t hoekje.pdf (11,19 mb ) starnmeer.pdf

  Bladerfunctie

 • vorige
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • volgende
 •