Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties
 • [web] Startnotitie MER Edam-Amsterdam 2008.pdf

  … beheerder (in dit geval: het hoogheemraadschap) vastgesteld en door gedeputeerde staten (in dit geval: van de provincie noord-holland) goedgekeurd plan. in…

 • [web] Milieueffectrapport deel B voor tussenadvies maart 2017.pdf.pdf

  … maatregelen en ruimtelijke inpassingsmaatregelen in het voorkeursalternatief 306 5.1 inleiding 306 5.2 effectbeoordeling meekoppelkansen 306 5.2.1 5.2.2…

 • [web] Wat is de rol van de provincie?

  … het definitieve dijkversterkingsplan goedkeuren. de provincie toetst het dijkversterkingsplan op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid…

 • [web] Wie controleert of de procedure zorgvuldig is doorlopen?

  … gezag’, dat wil zeggen dat gedeputeerde staten het definitieve dijkversterkingsplan  goedkeuren. de provincie toetst het dijkversterkingsplan op…

 • [web] Update Durgerdam: terugblik, stand van zaken en planning

  … een (inloop)bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden. tijdens deze avond zijn medewerkers van de alliantie aanwezig om de voorkeursvariant

 • [web] Resultaten Dijkenpanel

  … geïnformeerd willen worden. digitale middelen hebben bij de meerderheid de voorkeur. alliantiemanager ine waterreus: "niet iedereen vindt het fijn om informatie…

 • [web] Wat is het probleem bij de Markermeerdijken?

  …wat is het probleem bij de markermeerdijken? de belangrijkste reden voor het afkeuren van grote delen van de dijk is de stabiliteit. op een gering…

 • [web] Plannen gewijzigd in procedure gebracht

  …. afgesproken is om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om tot september 2018 de tijd te nemen om een integraal participatieproces te…

 • [web] Einde ontwerpfase in zicht

  … bijeenkomsten om de voorkeursoplossingen voor elk stukje van de dijk toe te lichten. medewerkers van de alliantie, waaronder ontwerpers en verschillende experts…

 • [web] Oplossingen Durgerdam en Uitdammerdijk voorgelegd aan bewoners

  … eerdere situatie van hoog water heeft doorstaan en niet is bezweken kan de dijk sterker zijn dan uit de keuring van de dijk blijkt. op dit moment zijn er…

 • [web] Samen veilige Markermeerdijken maken

  afgekeurde markermeerdijken tussen hoorn en amsterdam. op 11 november is het project aangekondigd op tenderned met als doel een marktpartij te selecteren om…

 • [web] Update Uitdammerdijk en Durgerdam

  … duidelijk de voorkeur van bewoners, maar dat was niet de enige afweging. de dijk buitenom had als voordeel dat de monumentale dijk ongemoeid zou blijven en…

 • [web] Adviesgroep biedt advies aan

  … beschermen tegen overstromingen?   sinds het afkeuren van ruim 33 kilometer van deze markermeerdijken zijn hoogheemraadschap hollands noorderkwartier en een…

 • [web] Dijkenpanel - doet u mee?

  …. “misschien blijkt er uit het onderzoek dat mensen de voorkeur hebben voor persoonlijke bijeenkomsten als een spreekuur, en minder voor digitale media…

 • [web] Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

  … het opnieuw analyseren van de veiligheidsopgave. door welke oorzaken (faalmechanismen) is de dijk afgekeurd en met welke technieken en oplossingen  kan…

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende