Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • pdf 2. Projectplan HWK Den Oever 15.23518.pdf

  … 3 voorkeursalternatief (vka) 23 3 1 beoordelings- en afwegingsproces 23 3 2 voorkeursalternatief (vka) 24 3 3 van vka naar projectontwerp 25 4…

 • pdf 6a. Startnotitie 09.35228.pdf

  … hoogheemraadschap hollands noorderkwartier de m e r -procedure tevens bijzonder nuttig voor het creëren van draagvlak om te komen tot een voorkeursalternatief, gezien…

 • html Havendijk A

  voorkeursalternatief vastgesteld. dit houdt in dat de dijk maximaal 1,5 meter wordt verhoogd. de dijk wordt buitenwaarts (in de richting van het haventerrein) verbreed…

 • html Actueel

  … provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken voor een periode van 6 weken ter…

 • html Oefenen sluiten coupuredeuren

  …, worden onderdelen van het werk al door het hoogheemraadschap en de gemeente in gebruik genomen. er vindt dan vooraf een keuring van het werk plaats. voor…

 • pdf Factsheet Dijkversterking Den Oever maart 2016.pdf

  …) het programma is een samenwerkingsverband tussen het rijk en de waterschappen om op 88 plekken in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere…

 • pdf 0. Goedkeuringsbesluit GS dijkversterking Den Oever.pdf

  … nl betreft: gs goedkeuringsbesluit dijkversterking den oever geachte leden, ter uitvoering van art 1 67, tweede lid, van de provinciewet (inzake de…

 • pdf 7. Aaanvulling MER HWK Den Oever 16.95200.pdf

  … werden de dammen bij de keuring van de dijk in 2006 gezien als 'niet aanwezig' en vormden ze in 2010 al onderdeel van het voornemen aan de andere kant is…

 • pdf DEF. Folder Den Oever (augustus 2018).pdf

  voorkeur over water aangevoerd, zodat de ondernemers bereikbaar blijven en door kunnen gaan met hun werkzaamheden bovendien blijft de ruimte op deze manier…

 • pdf 11b. Nb - wet vergunning 16.269807.pdf

  … na goedkeuring van het projectplan door gs wordt dit besluit, samen met alle uitvoeringsbesluiten voor zes weken ter inzage gelegd gedurende deze…

 • pdf 4b. Beantwoording zienswijze PdeHerder 16.280372.pdf

  … geraamde kosten van het gekozen voorkeursalternatief 1a hij komt tot de conclusie dat variant 3b op basis hiervan de voorkeur verdient reactie op de…

 • html Registreren van uw nieuwsbriefabonnement

  …: * tussenvoegsel: achternaam: * e-mailadres: * voorkeuren wijzigen: ik wil graag de volgende onderwerpen ontvangen: dijkversterking den oever…

 • html Nieuwsbrief Dijkversterking Den Oever oktober 2016

  …-holland keurt projectplan goed op 21 september heeft ons algemeen bestuur (college van hoofdingelanden) het projectplan voor de versterking van de havendijk…

 • html 21 en 22 september onderzoek op/bij de dijk

  … aanvullend grondonderzoek op de havendam in de vissershaven doen. dit doet de aannemer om de samenstelling van de ondergrond nauwkeurig in beeld te brengen…