Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf 14_0041202_begroting_2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging zie hoofdstuk 18 2 voor de toelichting op de wijzigingen per hoofdstuk presenteren we twee…

 • pdf Begroting 2017.pdf

  … Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en beleidsregels…

 • pdf meerjarenplan_2013-2016.pdf

  … provincie in 2013 vastgesteld de vaststelling is echter afhankelijk van de provinciale goedkeuring van de nieuwe indeling van kades in veiligheidsklassen in…

 • pdf T__Toelichting bij besluiten hoogheemraadschap (16.108610).pdf

  … gehandhaafd tenzij de nieuwe situatie moet aansluiten op het bestaande watersysteem, dan gebeurt dit na goedkeuring van het hoogheemraadschap inhoudsopgave…

 • pdf begroting_2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf Waterveiligheidsrapportage 2017.pdf

  … zitten of momenteel versterkt worden vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp) voor de afgekeurde keringen en waterkerende kunstwerken hebben we…

 • pdf Bijlage 3 Ruimtelijke Onderbouwing.pdf

  … bij de toetsing is ook een aantal gemalen afgekeurd het hoogheemraadschap hollands noorderkwartier is daarom voornemens de waddenzeedijk te versterken…

 • pdf Deelnota Erfpacht.pdf

  … waterstaatkundige functie hebben, moet de deskundige eveneens rekening houden met de beperkingen die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld…

 • pdf Waterplan Heerhugowaard 2006-2015_.pdf

  … gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo) De beleidsruimte van de gemeenten en het waterschap is…

 • pdf Jaarstukken 2016.PDF

  … onderzoek gedaan naar geotechnische berekeningen en dit heeft geleid tot een nieuwe leidraad voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers…

 • pdf begroting_2013_def.pdf

  … primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota waterkeringen 3 2 Programma primaire keringen op orde 3…

 • pdf jaarverslag_2010_2.pdf

  … overhead, zoals ict, huisvesting en management · reserves: dit betreft de door het bestuur goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves…

 • pdf Meerjarenplan 2017-2020.pdf

  … bewezen sterkte hierdoor worden minder kilometers afgekeurd daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ingedroogde bagger uit het watersysteem kan worden…

 • pdf Leggerboek Zandige kust.pdf

  … bergingsgebieden De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK 2016 De legger bepaalt waar de Keur van toepassing is In de Keur worden de…