Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties
 • [web] Begroting 2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • [web] factsheet OW12.pdf

  … 2008-2009 toelichting op de prognose van de toestand in 2021: de toestand in 2021 is niet heel nauwkeurig in te schatten. veel hangt af van zaken die…

 • [web] begroting_2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • [web] Jaarstukken 2013.pdf

  … realisatie. we vergelijken de realisatie daarbij met de begroting na wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen. per…

 • [web] Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging. zie hoofdstuk 18.2 voor de toelichting op de wijzigingen. per hoofdstuk presenteren we twee…

 • [web] Waterplan Heerhugowaard 2006-2015_.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • [web] meerjarenplan_2013-2016.pdf

  … afspraak met de provincie in 2013 vastgesteld de vaststelling is echter afhankelijk van de provinciale goedkeuring van de nieuwe indeling van kades in…

 • [web] Begroting 2017.pdf

  … gemeenten. 5 Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA. 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en…

 • [web] Leggerboek Zandige kust.pdf

  … bergingsgebieden. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK 2016. De legger bepaalt waar de Keur van toepassing is. In de Keur worden de…

 • [web] Bijlage 5 - Deelnota Erfpacht (17.111434).PDF

  … die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod om te heien op een waterkering Heeft de deskundige eenmaal de…

 • [web] Meerjarenplan 2017-2020.pdf

  … beheerdersoordeel op basis van bewezen sterkte. hierdoor worden minder kilometers afgekeurd. daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ingedroogde bagger uit het…

 • [web] Bijlage 5 - Deelnota Erfpacht (17.111434).PDF

  … die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod om te heien op een waterkering Heeft de deskundige eenmaal de…

 • [web] Legger Markermeerdijken Edam - Uitdam (D24, 25, 26, 27).pdf

  …. Algemeen. De Legger is een on derdeel van de Keur op d e Waterkeringen va n het Hoogheemraadschap. De Keur is vastgesteld op 18 de cember 1992 en in werking…

 • [web] Bijlage 3 Ruimtelijke Onderbouwing.pdf

  … aantal gemalen afgekeurd. het hoogheemraadschap hollands noorderkwartier is daarom voornemens de waddenzeedijk te versterken. in de milieueffectrapportage…

 • [web] Leggerboek Zandige kust.pdf

  … bergingsgebieden. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK 2016. De legger bepaalt waar de Keur van toepassing is. In de Keur worden de…

vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 volgende