Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties

Onderdelen

 • pdf Bijlage 10 - Ruimtelijke Onderbouwing Versterking Markermeerdijken (18.215808).pdf

  … - 2021 149 Beleidsnota Waterkeringen 2012 - 2017 150 Keur en Legger Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2009) 150 Wegenbeleidsplan…

 • pdf begrotingenjaarplan2010.pdf

  … Prestaties Het in stand houden van de water- De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit keringen de keur, de legger en het beleid uit het…

 • pdf 2. Projectplan HWK Den Oever 15.23518.pdf

  … 3 voorkeursalternatief (vka) 23 3 1 beoordelings- en afwegingsproces 23 3 2 voorkeursalternatief (vka) 24 3 3 van vka naar projectontwerp 25 4…

 • pdf Bijlage 1 - Perspectiefnota 2019-2022 (18.126901).pdf

  … Omgevingswet moeten maken als opvolger van onze keur, zullen we dit op termijn handen en voeten geven Omgevingsgericht en gebiedsgericht werken De behoefte aan…

 • pdf Legger Noordzeekanaal dijken Amsterdam – IJmuiden.pdf

  Keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig Het waterstaatswerk is hierom bepaald aan de hand van de algemene regels uit bijlage 1 van de Keur Het is verboden…

 • pdf Zijpe - afdeling NMR.pdf

  … de topografische basis zijn met codes bodemeenheden aangegeven een nadeel van de kaart is dat door onderliggende nauwkeurige topografische basis een…

 • pdf Den Helder.pdf

  … plangebied een groot gedeelte van de stad den helder is gelegen in het schermerboezemgebied het vigerende peilbesluit voor de schermerboezem is goedgekeurd

 • pdf Jaarstukken 2017.pdf

  … begroting, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen in 2017 heeft het bestuur één begrotingswijziging goedgekeurd zie hoofdstuk…

 • pdf Bijlage 2 - Projectplan verbetering boezemkade Schermer (17.35192).PDF

  voorkeursoplossing om de veiligheid op peil te brengen zijn verbetermaatregelen ontworpen bestaande uit grondaanvullingen om de binnentaluds te verflauwen en de…

 • pdf WGP_b2.1.9-SOK inclusief Draaiboek (16.94213).pdf

  … onderhoud, `baggeren' en `gewoon onderhoud, onderhoud nat' van de hoofdwaterlopen, zoals omschreven in de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en…

 • pdf jaarstukken_2013_14_14609.pdf

  … wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen per beleidsprogramma presenteren we twee tabellen: exploitatielasten en…

 • pdf Jaarstukken 2013.pdf

  … wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen per beleidsprogramma presenteren we twee tabellen: exploitatielasten en…

 • pdf Bijlage 2 - Jaarstukken 2017 definitief (17.142407).pdf

  … begroting, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen in 2017 heeft het bestuur één begrotingswijziging goedgekeurd zie hoofdstuk…

 • pdf Jaarstukken 2017.pdf

  … begroting, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen in 2017 heeft het bestuur één begrotingswijziging goedgekeurd zie hoofdstuk…

 • pdf Waterplan Oostzaan.pdf

  … vogels in het oostzanerveld komen weidevogels voor die op de rode lijst staan; grutto's en tureluurs (hebben duidelijke voorkeur voor vochtige graslanden…

vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 volgende