Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Zijpe - afdeling NMR.pdf

  … met codes bodemeenheden aangegeven. een nadeel van de kaart is dat door onderliggende nauwkeurige topografische basis een te grote nauwkeurigheid

 • pdf Den Helder.pdf

  … plangebied. een groot gedeelte van de stad den helder is gelegen in het schermerboezemgebied. het vigerende peilbesluit voor de schermerboezem is goedgekeurd

 • pdf WGP_b2.1.9-SOK inclusief Draaiboek (16.94213).pdf

  …, onderhoud nat' van de hoofdwaterlopen, zoals omschreven in de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Legger wateren. Waterberging Oosterko]k…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2017 (17.86215).PDF

  … kwartaal 2017 zal op basis van de prognose q3 een begrotingswijziging worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 1.1…

 • pdf Bijlage 2 - Projectplan verbetering boezemkade Schermer (17.35192).PDF

  … gedimensioneerde binnenbermen. voorkeursoplossing om de veiligheid op peil te brengen zijn verbetermaatregelen ontworpen bestaande uit grondaanvullingen om de…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2017 (17.86215).PDF

  … kwartaal 2017 zal op basis van de prognose q3 een begrotingswijziging worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 1.1…

 • pdf 319288_ontwerp_pp_koegraszeedijk.pdf

  … staten van noord-holland aan als bestuursorgaan dat is belast met de goedkeuring van het projectplan. 1.1 versterking van dijktraject koegraszeedijk…

 • pdf Waterplan Oostzaan.pdf

  …; grutto's en tureluurs (hebben duidelijke voorkeur voor vochtige graslanden) en een broedgebied voor de watersnip (natte omstandigheden). zowel in…

 • pdf Noord Kennemerland.pdf

  … blijft wel invloed uitoefenen op de peilen in dit gebied door middel van de keur. Vanwege de lokale wisselende omstandigheden (door de hoogteverschillen…

 • pdf Bijlage 2 - Begroting 2018 (17.106197).PDF

  voorkeursalternatief (vka) voor de versterking van de voormalige ckeringen inclusief kunstwerken: noordzeekanaal (vka in 2019) en wieringermeerkering (vka in 2019) we…

 • pdf Bijlage 2 - Begroting 2018 (17.106197).PDF

  …, die past bij het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Deze lijn zetten we voort. 14 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en…

 • pdf Bijlage 2 - Begroting 2018 (17.106197).PDF

  …, die past bij het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Deze lijn zetten we voort. 14 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en…

 • pdf Veiligheidsrapportage_S_17.0028964_12.pdf

  … toetsen (afkeuren) en versterken overbruggen. werken aan waterveiligheid stopt nooit. deze conclusie baseren we op de resultaten van de (verlengde) derde…

 • pdf Begroting 2018.pdf

  voorkeursalternatief (vka) voor de versterking van de voormalige ckeringen inclusief kunstwerken: noordzeekanaal (vka in 2019) en wieringermeerkering (vka in 2019) we…

 • pdf Waterplan Beemster.pdf

  … plicht om eens per 10 jaar een nieuw peilbesluit op te stellen en het project Des Beemsters (waterbergingsopgave en verbeteren drooglegging). Keur

vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 volgende