Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Begroting 2016.pdf

  … nieuwe geotechnische sterkteberekeningen voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op…

 • pdf Legger binnendijken langs Wieringermeer Hippolytushoef - Medemblik.pdf

  … getreden op 1 september 2006 In de Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones De zone…

 • pdf Begroting 2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf Peilbesluit en handhaving Markenbinnen.pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…

 • pdf factsheet OW12.pdf

  … 2008-2009 toelichting op de prognose van de toestand in 2021: de toestand in 2021 is niet heel nauwkeurig in te schatten veel hangt af van zaken die…

 • pdf 14_0041202_begroting_2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf Begroting 2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging zie hoofdstuk 18 2 voor de toelichting op de wijzigingen per hoofdstuk presenteren we twee…

 • pdf begroting_2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf meerjarenplan_2013-2016.pdf

  … provincie in 2013 vastgesteld de vaststelling is echter afhankelijk van de provinciale goedkeuring van de nieuwe indeling van kades in veiligheidsklassen in…

 • pdf T__Toelichting bij besluiten hoogheemraadschap (16.108610).pdf

  … gehandhaafd tenzij de nieuwe situatie moet aansluiten op het bestaande watersysteem, dan gebeurt dit na goedkeuring van het hoogheemraadschap inhoudsopgave…

 • pdf Begroting 2017.pdf

  … Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en beleidsregels…

 • pdf Waterplan Heerhugowaard 2006-2015_.pdf

  … gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo) De beleidsruimte van de gemeenten en het waterschap is…

 • pdf Deelnota Erfpacht.pdf

  … waterstaatkundige functie hebben, moet de deskundige eveneens rekening houden met de beperkingen die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld…

 • pdf Bijlage 3 Ruimtelijke Onderbouwing.pdf

  … bij de toetsing is ook een aantal gemalen afgekeurd het hoogheemraadschap hollands noorderkwartier is daarom voornemens de waddenzeedijk te versterken…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende