Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties

Onderdelen

 • pdf Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging zie hoofdstuk 18 2 voor de toelichting op de wijzigingen per hoofdstuk presenteren we twee…

 • pdf Begroting 2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf Bijlage 2 - Jaarstukken 2016 (17.18840).pdf

  … voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op basis van de nieuwe hoogheemraadschap hollands…

 • pdf B5 - EDM70-14-234-16-018.539-notd02-Quickscan vergunningen- watercompensatie.pdf

  …notitie onderwerp project opdrachtgever projectcode status datum referentie auteur(s) gecontroleerd door goedgekeurd door paraaf quickscan…

 • pdf Bijlage 3 - Toelichting partiële herziening Monnickenmeer (17.91059).PDF

  keur van de Monnickenmeer, afgekondigd op 25 april 1964, wordt een zomerpeil genoemd van N A P - 4 63 meter Het in het peilbesluit van 1982 vastgelegde…

 • pdf T__Toelichting bij besluiten hoogheemraadschap (16.108610).pdf

  … gehandhaafd tenzij de nieuwe situatie moet aansluiten op het bestaande watersysteem, dan gebeurt dit na goedkeuring van het hoogheemraadschap inhoudsopgave…

 • pdf meerjarenplan_2013-2016.pdf

  … provincie in 2013 vastgesteld de vaststelling is echter afhankelijk van de provinciale goedkeuring van de nieuwe indeling van kades in veiligheidsklassen in…

 • pdf Begroting 2017.pdf

  … Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en beleidsregels…

 • pdf Bijlage 3 Ruimtelijke Onderbouwing.pdf

  … bij de toetsing is ook een aantal gemalen afgekeurd het hoogheemraadschap hollands noorderkwartier is daarom voornemens de waddenzeedijk te versterken…

 • pdf Waterveiligheidsrapportage 2017.pdf

  … zitten of momenteel versterkt worden vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp) voor de afgekeurde keringen en waterkerende kunstwerken hebben we…

 • pdf Jaarstukken 2016.PDF

  … onderzoek gedaan naar geotechnische berekeningen en dit heeft geleid tot een nieuwe leidraad voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers…

 • pdf begroting_2013_def.pdf

  … primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota waterkeringen 3 2 Programma primaire keringen op orde 3…

 • pdf jaarverslag_2010_2.pdf

  … overhead, zoals ict, huisvesting en management · reserves: dit betreft de door het bestuur goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves…

 • html Bestuurlijke vragen

  … waterschap de dommel? (t.c.m. van raaij, 22 februari 2018) kleurkeur wilt u de kleurkeur implementeren in het maaien in eigen beheer? wilt u bij de…

 • pdf Zijpe - afdeling AB.pdf

  … aangegeven een nadeel van de kaart is dat door onderliggende nauwkeurige topografische basis een te grote nauwkeurigheid gesuggereerd wordt een kopie van de…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende