Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Legger Zeedijken Den Helder – Anna Paulowna.pdf

  … van gronden in de keurzones tevens de onderhoudsplichtigen zijn van die gronden voor het gewoon onderhoud, zoals omschreven in de keur Voor het…

 • pdf meerjarenplan_2015-2018.pdf

  …% uitgaven = 100% inkomsten) de afgekeurde primaire waterkeringen worden versterkt het hwbp-2 is de leidraad voor de keringen die zijn afgekeurd in de eerste…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf begroting_2012.pdf

  … met de verantwoordelijkheden van de partners het hoogheemraadschap kiest bij voorkeur de rol van samenwerkingspartner het hoogheemraadschap werkt…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78 De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK De legger bepaalt…

 • pdf Legger binnendijken langs Wieringermeer Hippolytushoef - Medemblik.pdf

  … getreden op 1 september 2006 In de Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones De zone…

 • pdf Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden versterkt in respectievelijk de programma's vbk1 en…

 • pdf Waterplan Stede-Broec.pdf

  …- en beheerplannen, keur (hoogheemraadschap) en bestemmingsplannen, beheerplannen openbare ruimte, gemeentelijke rioleringsplannen en milieuprogrammas…

 • pdf Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  …% uitgaven = 100% inkomsten) de afgekeurde primaire waterkeringen worden versterkt het hwbp-2 is de leidraad voor de keringen die zijn afgekeurd in de eerste…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … nieuwe geotechnische sterkteberekeningen voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … 2,8% naar 2,3%; een daling van 1,8 miljoen personeelslasten als gevolg van een meer nauwkeurige begrotingssystematiek; de stijging van de totale…

 • pdf Begroting 2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf factsheet OW12.pdf

  … 2008-2009 toelichting op de prognose van de toestand in 2021: de toestand in 2021 is niet heel nauwkeurig in te schatten veel hangt af van zaken die…

 • pdf Peilbesluit en handhaving Markenbinnen.pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…