Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Waterplan Stede-Broec.pdf

  … 2011-2021 Augustus 2011, definitief - 10 - Gemeente Stede Broec De operationele uitwerking vindt plaats in (her)inrichtings- en beheerplannen, keur

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK. De legger bepaalt…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Inspectierapport HHNK_def.pdf

  …. vergunningverlening 1. activiteiten van derden of de eigen organisatie op, aan of nabij een primaire waterkering is gereguleerd via algemene keurvoorschriften, het…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … 2,8% naar 2,3%; een daling van 1,8 miljoen personeelslasten als gevolg van een meer nauwkeurige begrotingssystematiek; de stijging van de totale…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … nieuwe geotechnische sterkteberekeningen. voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op…

 • pdf Begroting 2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging. zie hoofdstuk 18.2 voor de toelichting op de wijzigingen. per hoofdstuk presenteren we twee…

 • pdf Jaarstukken 2013.pdf

  … realisatie. we vergelijken de realisatie daarbij met de begroting na wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen. per…

 • pdf Begroting 2017.pdf

  … gemeenten. 5 Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA. 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende