Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties
 • [web] Waterplan Landsmeer.pdf

  … Noord-Holland De Studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier Keur HHNK 2016 Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 10/47 Waterplan Landsmeer…

 • [web] Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • [web] Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK. De legger bepaalt…

 • [web] Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • [web] Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  … instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en het beleid Het medegebruik van de waterkering is in overeenstemming met…

 • [web] Waterplan Stede-Broec.pdf

  … 2011-2021 Augustus 2011, definitief - 10 - Gemeente Stede Broec De operationele uitwerking vindt plaats in (her)inrichtings- en beheerplannen, keur

 • [web] Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … 'regionale keringen 2015-2024' is vastgelegd dat de meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden…

 • [web] meerjarenplan_2015-2018.pdf

  … instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en het beleid Het medegebruik van de waterkering is in overeenstemming met…

 • [web] Begroting 2016.pdf

  … 2,8% naar 2,3%; een daling van 1,8 miljoen personeelslasten als gevolg van een meer nauwkeurige begrotingssystematiek; de stijging van de totale…

 • [web] Begroting 2016.pdf

  … nieuwe geotechnische sterkteberekeningen. voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op…

 • [web] Bestuurlijke vragen

  … februari 2018) kleurkeur wilt u de kleurkeur implementeren in het maaien in eigen beheer? wilt u bij de aanbesteding van maaiopdrachten aan derden bij de…

 • [web] l. Beantwoording schriftelijke vragen mevrouw Jonkers (WN) aangaande peilbesluit en handhaving rond Markenbinnen (17.127551).pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…

 • [web] Inspectierapport HHNK_def.pdf

  …. vergunningverlening 1. activiteiten van derden of de eigen organisatie op, aan of nabij een primaire waterkering is gereguleerd via algemene keurvoorschriften, het…

 • [web] Peilbesluit en handhaving Markenbinnen.pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…

 • [web] 14_0041202_begroting_2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende