Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Begroting 2015.pdf

  … en provincie is binnen drie jaar verwerkt in eigen beleid en instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en…

 • pdf Inspectierapport HHNK_def.pdf

  …. vergunningverlening 1. activiteiten van derden of de eigen organisatie op, aan of nabij een primaire waterkering is gereguleerd via algemene keurvoorschriften, het…

 • html Bestuurlijke vragen

  … instructie aan de schouwmeesters er uit bij de schouw van de vispaaiplaatsen en de visoverwinteringsplaatsen in het kader van de legger en de keur? (P. Vonk en…

 • pdf Peilbesluit en handhaving Markenbinnen.pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…

 • pdf l. Beantwoording schriftelijke vragen mevrouw Jonkers (WN) aangaande peilbesluit en handhaving rond Markenbinnen (17.127551).pdf

  … e r s in gesprek w i l l e n maar zij hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de juridische procedures het hoogheemraadschap is, net als de…

 • pdf factsheet OW12.pdf

  … 2008-2009 toelichting op de prognose van de toestand in 2021: de toestand in 2021 is niet heel nauwkeurig in te schatten. veel hangt af van zaken die…

 • pdf Jaarstukken 2013.pdf

  … realisatie. we vergelijken de realisatie daarbij met de begroting na wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen. per…

 • pdf Jaarstukken 2014.pdf

  … inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijziging. zie hoofdstuk 18.2 voor de toelichting op de wijzigingen. per hoofdstuk presenteren we twee…

 • pdf Waterplan Heerhugowaard 2006-2015_.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Meerjarenplan 2017-2020.pdf

  … beheerdersoordeel op basis van bewezen sterkte. hierdoor worden minder kilometers afgekeurd. daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ingedroogde bagger uit het…

 • pdf Bijlage 5 - Deelnota Erfpacht (17.111434).PDF

  … die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod om te heien op een waterkering Heeft de deskundige eenmaal de…

 • pdf Bijlage 5 - Deelnota Erfpacht (17.111434).PDF

  … die ingevolgde de Keur op de grond rusten Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod om te heien op een waterkering Heeft de deskundige eenmaal de…

 • pdf Leggerboek Zandige kust.pdf

  … bergingsgebieden. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK 2016. De legger bepaalt waar de Keur van toepassing is. In de Keur worden de…

 • pdf Begroting 2017.pdf

  … gemeenten. 5 Hogere afschrijvingslasten in 2016 als gevolg van de opschoning van IMVA. 6 Het keurkwartet bestaat uit de keur, algemene regels, legger en…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 3e kwartaal 2017 (17.97187).PDF

  … opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur 1 1 maatschappelijke effecten hieronder wordt kort de voortgang per effect…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende