Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • html Projectplan Zeedijk 't Horntje (Texel) vastgesteld en goedgekeurd

  …projectplan zeedijk 't horntje (texel) vastgesteld en goedgekeurd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van hoogheemraadschap hollands…

 • pdf Legger Waddenzeedijken Texel.pdf

  Keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig Het waterstaatswerk is hierom bepaald aan de hand van de algemene regels uit bijlage 1 van de Keur Het is verboden…

 • pdf Zijpe - afdeling D.pdf

  … van Gedeputeerde Staten van NoordHolland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen opgenomen Vanaf 1980…

 • pdf 17.0123291 - Defintief PP Watercompensatie Texel.pdf

  … situatie 1 2 1 Beoordelingskader De Waterwet en de Keur 2016 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vormen de belangrijkste beleidskaders voor het…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Legger Zeedijken Den Helder – Anna Paulowna.pdf

  … van gronden in de keurzones tevens de onderhoudsplichtigen zijn van die gronden voor het gewoon onderhoud, zoals omschreven in de keur Voor het…

 • pdf meerjarenplan_2015-2018.pdf

  …% uitgaven = 100% inkomsten) de afgekeurde primaire waterkeringen worden versterkt het hwbp-2 is de leidraad voor de keringen die zijn afgekeurd in de eerste…

 • pdf begroting_2012.pdf

  … met de verantwoordelijkheden van de partners het hoogheemraadschap kiest bij voorkeur de rol van samenwerkingspartner het hoogheemraadschap werkt…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78 De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK De legger bepaalt…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Waterplan Stede-Broec.pdf

  …- en beheerplannen, keur (hoogheemraadschap) en bestemmingsplannen, beheerplannen openbare ruimte, gemeentelijke rioleringsplannen en milieuprogrammas…

 • pdf Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  …% uitgaven = 100% inkomsten) de afgekeurde primaire waterkeringen worden versterkt het hwbp-2 is de leidraad voor de keringen die zijn afgekeurd in de eerste…

 • pdf Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden versterkt in respectievelijk de programma's vbk1 en…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … 2,8% naar 2,3%; een daling van 1,8 miljoen personeelslasten als gevolg van een meer nauwkeurige begrotingssystematiek; de stijging van de totale…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende