Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • html Schouw - Veelgestelde vragen

  …. Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de  Keur  en de Legger wateren . Als u vragen heeft…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Wieringermeer.pdf

  Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een uitgebreidere…

 • pdf Legger Waddenzeedijken Texel.pdf

  … dijklichaam zoals beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog…

 • pdf Legger Zeedijken Den Helder – Anna Paulowna.pdf

  … de onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK…

 • pdf Legger binnendijken langs Wieringermeer Hippolytushoef - Medemblik.pdf

  … 2006. In de Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een…

 • pdf Zijpe - afdeling D.pdf

  … Staten van NoordHolland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden. In deze keur zijn geen peilen opgenomen. Vanaf 1980 heeft het voormalig…

 • pdf Begroting 2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd. De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  … instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en het beleid Het medegebruik van de waterkering is in overeenstemming met…

 • pdf Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … 'regionale keringen 2015-2024' is vastgelegd dat de meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende