Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties

Onderdelen

 • pdf Sint Maartenszee.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • html Schouw - Veelgestelde vragen

  …  Keur  en de Legger wateren . Als u vragen heeft over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam. Wanneer is een sloot goed onderhouden…

 • pdf Ruimte voor groei_folder.pdf

  … bent `Te intensief onderhoud' is geen overtreding van de keur Extensief oeverbeheer is ook niet geschikt voor elke oever Maar er is wel degelijk meer…

 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Wieringermeer.pdf

  Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones De zone `waterstaatswerken' kent een uitgebreidere…

 • pdf Legger Waddenzeedijken Texel.pdf

  Keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig Het waterstaatswerk is hierom bepaald aan de hand van de algemene regels uit bijlage 1 van de Keur Het is verboden…

 • pdf Zijpe - afdeling D.pdf

  … van Gedeputeerde Staten van NoordHolland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen opgenomen Vanaf 1980…

 • pdf 17.0123291 - Defintief PP Watercompensatie Texel.pdf

  … situatie 1 2 1 Beoordelingskader De Waterwet en de Keur 2016 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vormen de belangrijkste beleidskaders voor het…

 • pdf Stage-inventarisatie september 2018.pdf

  … beleidsnota, de keur en legger en geeft hierover een advies Het is niet ondenkbaar dat hiervoor historische gegevens opgevraagd moeten worden - Indien er…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf begroting_2012.pdf

  … met de verantwoordelijkheden van de partners het hoogheemraadschap kiest bij voorkeur de rol van samenwerkingspartner het hoogheemraadschap werkt…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78 De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK De legger bepaalt…

 • pdf Waterplan Stede-Broec.pdf

  …- en beheerplannen, keur (hoogheemraadschap) en bestemmingsplannen, beheerplannen openbare ruimte, gemeentelijke rioleringsplannen en milieuprogrammas…

 • pdf Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden versterkt in respectievelijk de programma's vbk1 en…

 • pdf Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  …% uitgaven = 100% inkomsten) de afgekeurde primaire waterkeringen worden versterkt het hwbp-2 is de leidraad voor de keringen die zijn afgekeurd in de eerste…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende