Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Legger Waddenzeedijk Wieringermeer.pdf

  … beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig…

 • pdf Legesverordening HHNK 2013.pdf

  … meerjarenraming: 40,00 2.2 de jaarrekening: 40,00 2.3 de keur: 15,00 2.4 een verordening, reglement of soortgelijk stuk: 10,00 Legesverordening…

 • pdf Legesverordening HHNK 2013.pdf

  … meerjarenraming: 40,00 2.2 de jaarrekening: 40,00 2.3 de keur: 15,00 2.4 een verordening, reglement of soortgelijk stuk: 10,00 Legesverordening…

 • pdf Ruimte voor groei_folder.pdf

  … bent. `Te intensief onderhoud' is geen overtreding van de keur. Extensief oeverbeheer is ook niet geschikt voor elke oever. Maar er is wel degelijk meer…

 • pdf Waterplan Waterland.pdf

  … verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden (onderhoudsplicht) is vastgelegd in de Keur en legger van het hoogheemraadschap. In de…

 • pdf Grondwaterbeleidskader.pdf

  … afwegingen. In combinatie met de keur, algemene regels en beleidsregels vormt dit beleidskader de operationele besluitvorming. 1.2 Aanleiding Eind 2009 is de…

 • pdf Zijpe - gebied 2775.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • pdf T_b6.3a Ontwerpwatervergunning (16.711574).pdf

  … gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende