Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreid zoeken
Zoekopties
 • html Onderhoud! Door wie?

  … particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In de  Keur en de Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en…

 • html Onderhoud sloten

  … onderhoudsplichtig. In de  Keur  en de  Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken, is…

 • pdf Beleidsregels Peilafwijkingen 2009.pdf

  … wettelijk kader 4 2 1 2 beleidskader 4 2 2 beleidregels keurontheffingen 5 3 toetsing 6 3 1 volledigheid aanvraag 6 3 2 noodzaak en effecten 6 3 2…

 • html Dagelijks bestuur

  … plannen contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement internationale zaken bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen…

 • pdf Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … om enkele honderden kilometers waterkering Ze liggen vast op de keurkaart, en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen Het gaat…

 • pdf Zijpe - afdeling LQ.pdf

  … gebied vastgesteld Deze keur is op 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking…

 • html Peilbesluiten

  … - 582 8282 . Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Regionale Waterkeringen Legger Wateren Legger Zandige Kust…

 • pdf Hazepolder (Zijpe).pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Zijpe - afdeling H-ON.pdf

  … college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen opgenomen Vanaf…

 • pdf Zijpe - afdelingen NG en ZG-ZM.pdf

  …-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen vastgelegd In 1980 heeft het voormalig waterschap "De…

 • pdf Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • pdf T_b6.3a Watervergunning natuurontwikkeling Waalenburg (16.711574).pdf

  … artikel 3 2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf 10. Brochure Poldermolens binnen het waterbeheer.pdf

  … figuur 1: de keurkaart van het hoogheemraadschap met de 55 maalvaardige poldermolens waarvan de molenbiotoop beschermd is de 55 molens kunnen gezamenlijk…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…