Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Waterplan Landsmeer.pdf

  …-Holland De Studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier Keur 2009 Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de historie…

 • pdf Bijlage 8 - Normenkader voor de accountantscontrole vanaf 2017 (17.107608).PDF

  … (riolering buitengebied) Legesverordening HHNK 2013 Keur HHNK 2016 Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar en administratief beroep CHI-besluit CHI 14 december…

 • pdf Legger binnendijken langs Wieringermeer Hippolytushoef - Medemblik.pdf

  … 2006. In de Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een…

 • pdf Bijlage 8 - Normenkader voor de accountantscontrole vanaf 2017 (17.107608).PDF

  … (riolering buitengebied) Legesverordening HHNK 2013 Keur HHNK 2016 Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar en administratief beroep CHI-besluit CHI 14 december…

 • pdf Begroting 2014.pdf

  …' uit de landelijke toetsing van 2006 verbeterd. De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit de keur, de legger en het beleid uit de Beleidsnota…

 • pdf Legger Markermeerdijken Uitdam - Amsterdam (D28, 29, 30).pdf

  … UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER Toelichting op de Legger van de Waterkering. Algemeen. De Legger is een on derdeel van de Keur op de W…

 • pdf Waterplan Landsmeer.pdf

  … Noord-Holland De Studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier Keur HHNK 2016 Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 10/47 Waterplan Landsmeer…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Medemblik – Enkhuizen.pdf

  … onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK. De legger bepaalt…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

 • pdf Waterplan Stede-Broec.pdf

  … 2011-2021 Augustus 2011, definitief - 10 - Gemeente Stede Broec De operationele uitwerking vindt plaats in (her)inrichtings- en beheerplannen, keur

 • pdf Meerjarenplan 2015-2018.pdf

  … instrumentarium De keringen en kunstwerken zijn onderhouden conform de keur, de legger en het beleid Het medegebruik van de waterkering is in overeenstemming met…

 • pdf Meerjarenplan 2016-2019.pdf

  … 'regionale keringen 2015-2024' is vastgelegd dat de meest urgente dijkstrekkingen die zijn afgekeurd in de regionale toetsrondes uit 2009 en 2012 worden…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … 2,8% naar 2,3%; een daling van 1,8 miljoen personeelslasten als gevolg van een meer nauwkeurige begrotingssystematiek; de stijging van de totale…

 • pdf Begroting 2016.pdf

  … nieuwe geotechnische sterkteberekeningen. voorlopig goedgekeurde kilometers en reeds afgekeurde kilometers worden opnieuw beoordeeld (detailtoetsing) op…

 • pdf Waterplan Beverwijk Heemskerk Uitgeest.pdf

  … waarin het water wordt verontreinigd vanuit het stedelijke gebied. Dit geldt overigens ook voor de instrumenten van het waterschap (Peilbesluit, Keur, Wvo…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende