Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties

Onderdelen

 • pdf Regels bootliften.pdf

  … constructie op eerste aanzegging in/opgeklapt N B opgemerkt wordt dat naast de bovenstaande gedragsregels verbodsbepalingen kunnen gelden vanuit de keur of…

 • html Peilbesluiten

  … van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282 . Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Regionale Waterkeringen Legger…

 • pdf T_b6.3a Watervergunning natuurontwikkeling Waalenburg (16.711574).pdf

  … artikel 3 2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf Legger Waddenzeedijk Wieringermeer.pdf

  … beschreven in het keurgrensonderzoek bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig…

 • pdf Zijpe - gebied 2775.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Zijpe - afdeling NS.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Zijpe - afdeling I-zuid.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Grondwaterbeleidskader.pdf

  … gebieds- en effectgericht beleid, dit vormt de basis voor bovengenoemde afwegingen In combinatie met de keur, algemene regels en beleidsregels vormt dit…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Waterplan Waterland.pdf

  … verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden (onderhoudsplicht) is vastgelegd in de Keur en legger van het hoogheemraadschap In de Keur is ook vastgelegd dat het…

 • pdf Legesverordening HHNK 2013.pdf

  … beleidsbegroting, inclusief meerjarenraming: 40,00 2 2 de jaarrekening: 40,00 2 3 de keur: 15,00 2 4 een verordening, reglement of soortgelijk stuk: 10,00…

 • pdf Wegenbeleidsplan 2012-2017.pdf

  … verbodsbepalingen stellen regels aan het beheer, onderhoud en gebruik Voor deze bepalingen voor het gebruik kan het hoogheemraadschap ontheffing verlenen Keur In de…

 • pdf Sint Maartenszee.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende