Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Zijpe - afdeling I-zuid.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Zijpe - afdeling NS.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Grondwaterbeleidskader.pdf

  … afwegingen. In combinatie met de keur, algemene regels en beleidsregels vormt dit beleidskader de operationele besluitvorming. 1.2 Aanleiding Eind 2009 is de…

 • pdf Sint Maartenszee.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Zijpe - afdeling OT-PV en O.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • html Schouw - Veelgestelde vragen

  …. Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de  Keur  en de Legger wateren . Als u vragen heeft…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Wieringermeer.pdf

  Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een uitgebreidere…

 • pdf Legger Waddenzeedijken Texel.pdf

  … dijklichaam zoals beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog…

 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • pdf Legger Markermeerdijken Hoorn - Edam (D20, 21, 22, 23).pdf

  … Toelichting op de Le gger van de Waterkering. Algemeen. De Legger is een onderdeel van de Keur op de Waterkeringen van het Hoogheemraadschap. De Keur is…

 • pdf Legger Zeedijken Den Helder – Anna Paulowna.pdf

  … de onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK…

 • pdf Waterplan Landsmeer.pdf

  …-Holland De Studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier Keur 2009 Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de historie…

 • pdf Overzicht beschikbare stages vanaf februari 2018.pdf

  … kandidaat het plan aan de beleidsnota, de keur en legger en geeft hierover een advies Het is niet ondenkbaar dat hiervoor historische gegevens opgevraagd…

 • pdf Legger binnendijken langs Wieringermeer Hippolytushoef - Medemblik.pdf

  … 2006. In de Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een…

 • pdf Zijpe - afdeling D.pdf

  … Staten van NoordHolland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden. In deze keur zijn geen peilen opgenomen. Vanaf 1980 heeft het voormalig…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende