Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Wegenbeleidsplan 2012-2017.pdf

  …, onderhoud en gebruik. Voor deze bepalingen voor het gebruik kan het hoogheemraadschap ontheffing verlenen. Keur In de keur (2009) is een overgangsbepaling…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Bijlage 1 - Grondbeleid 2017-2022 (15.688971).PDF

  … Visserijwet De Keur van het hoogheemraadschap verbiedt te vissen in de wateren tenzij er een door het hoogheemraadschap goedgekeurd visplan is opgesteld Om te…

 • pdf Grondwaterbeleidskader.pdf

  … afwegingen. In combinatie met de keur, algemene regels en beleidsregels vormt dit beleidskader de operationele besluitvorming. 1.2 Aanleiding Eind 2009 is de…

 • pdf Zijpe - afdeling OT-PV en O.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Sint Maartenszee.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Legger IJsselmeerdijken Wieringermeer.pdf

  Keur worden de geboden en verboden beschreven, gedifferentieerd naar twee verschillende keurzones. De zone `waterstaatswerken' kent een uitgebreidere…

 • pdf Legger Waddenzeedijken Texel.pdf

  … dijklichaam zoals beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog…

 • html Schouw - Veelgestelde vragen

  …. Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de  Keur  en de Legger wateren . Als u vragen heeft…

 • pdf Ruimte voor groei_folder.pdf

  … bent. `Te intensief onderhoud' is geen overtreding van de keur. Extensief oeverbeheer is ook niet geschikt voor elke oever. Maar er is wel degelijk meer…

 • html Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland keurt projectplan goed

  … door gedeputeerde staten van de provincie noord-holland goedgekeurd. vanaf vandaag, 12 oktober, liggen het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken…

 • pdf Legger Markermeerdijken Hoorn - Edam (D20, 21, 22, 23).pdf

  … Toelichting op de Le gger van de Waterkering. Algemeen. De Legger is een onderdeel van de Keur op de Waterkeringen van het Hoogheemraadschap. De Keur is…

 • pdf Zijpe - afdeling D.pdf

  … Staten van NoordHolland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden. In deze keur zijn geen peilen opgenomen. Vanaf 1980 heeft het voormalig…

 • pdf Legger Zeedijken Den Helder – Anna Paulowna.pdf

  … de onderhoudsplichten in de legger vloeit voort uit de Waterschapswet, artikel 78. De legger is nauw verbonden met de Keur op de waterkeringen van HHNK…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende