Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties
 • [web] Motieregister 2017.PDF

  … uitgevoerd 250 000 die geen deel uitmaken van goedgekeurde programma´s worden na beoordeling en goedkeuring door d&h ten laste gebracht van de…

 • [web] Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … honderden kilometers waterkering. Ze liggen vast op de keurkaart, en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen. Het gaat om…

 • [web] Dagelijks bestuur

  … plannen contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement internationale zaken bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen…

 • [web] Zijpe - afdeling LQ.pdf

  keur voor zijn gebied vastgesteld. Deze keur is op 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september…

 • [web] Hazepolder (Zijpe).pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • [web] Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • [web] Ingekomen stukken agenda CHI.pdf

  … kaderbrief 1e begrotingswijziging 2018 en ontwerp begroting 2019 van het waterschapshuis (18 5400) schriftelijke vraag de heer vonk (awp) keurkleur (18 11054…

 • [web] Peilbesluiten

  … van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282 . Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Regionale Waterkeringen Legger…

 • [web] T_b6.3a Watervergunning natuurontwikkeling Waalenburg (16.711574).pdf

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • [web] Bijlage 6 - Watervergunning (reg.nr. 16.711574) - Achtergrondinformatie.PDF

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • [web] Bijlage 6 - Watervergunning (reg.nr. 16.711574) - Achtergrondinformatie.PDF

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • [web] Bezwaar tegen een bestuursbesluit (niet tegen waterschapsbelasting)

  … de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem. Eén van de instrumenten van HHNK is de keur waarin een vergunningstelsel is…

 • [web] Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • [web] Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • [web] Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende