Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Zijpe - afdelingen NG en ZG-ZM.pdf

  …-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen vastgelegd In 1980 heeft het voormalig waterschap "De…

 • pdf Zijpe - afdeling H-ON.pdf

  … college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen peilen opgenomen Vanaf…

 • pdf Hazepolder (Zijpe).pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf T_b6.3a Watervergunning natuurontwikkeling Waalenburg (16.711574).pdf

  … artikel 3 2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf Legger Waddenzeedijk Wieringermeer.pdf

  … beschreven in het keurgrensonderzoek bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig…

 • html Dagelijks bestuur

  … plannen contacten met andere overheden, waaronder relatiemanagement internationale zaken bestuurlijk-juridische zaken, waaronder keur en vergunningen…

 • pdf 10. Brochure Poldermolens binnen het waterbeheer.pdf

  … figuur 1: de keurkaart van het hoogheemraadschap met de 55 maalvaardige poldermolens waarvan de molenbiotoop beschermd is de 55 molens kunnen gezamenlijk…

 • html Peilbesluiten

  … van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282 . Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Regionale Waterkeringen Legger…

 • pdf Grondbeleid 2017-2022.pdf

  … Visserijwet De Keur van het hoogheemraadschap verbiedt te vissen in de wateren tenzij er een door het hoogheemraadschap goedgekeurd visplan is opgesteld Om te…

 • pdf Grondwaterbeleidskader.pdf

  … gebieds- en effectgericht beleid, dit vormt de basis voor bovengenoemde afwegingen In combinatie met de keur, algemene regels en beleidsregels vormt dit…

 • pdf Zijpe - gebied 2775.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Zijpe - afdeling NS.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Zijpe - afdeling I-zuid.pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

 • pdf Waterplan Waterland.pdf

  … verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden (onderhoudsplicht) is vastgelegd in de Keur en legger van het hoogheemraadschap In de Keur is ook vastgelegd dat het…

 • pdf Wegenbeleidsplan 2012-2017.pdf

  … verbodsbepalingen stellen regels aan het beheer, onderhoud en gebruik Voor deze bepalingen voor het gebruik kan het hoogheemraadschap ontheffing verlenen Keur In de…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende