Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Beleidsnotitie Onderhoud Stedelijk Water.pdf

  keur als het handhaafinstrument Wel geven wij er de voorkeur aan dat de door het hoogheemraadschap te onderhouden publieke wateren in eigendom zijn bij…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … zijn anders vastgelegd dan watervoerende wateren, omdat vaak actuele en nauwkeurige gegevens van de bodemhoogte niet voor handen zijn de nauwkeurigheid

 • pdf Beschrijvend deel en toelichting legger wateren 2018.pdf

  … zijn anders vastgelegd dan watervoerende wateren, omdat vaak actuele en nauwkeurige gegevens van de bodemhoogte niet voor handen zijn de nauwkeurigheid

 • pdf Legger Wateren Beschrijvend deel inclusief toelichting_17.0025651.pdf

  … verbonden met de Keur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (hierna: keur) en algemene regels bij de keur In de keur staat wat er wel en niet mag en wat…

 • pdf Bijlage 3- Beschrijvend deel Legger Wateren 2018 (18.29162).pdf

  … zijn anders vastgelegd dan watervoerende wateren, omdat vaak actuele en nauwkeurige gegevens van de bodemhoogte niet voor handen zijn de nauwkeurigheid

 • pdf Zijpe - afdeling F.pdf

  … 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden In deze keur zijn geen…

 • pdf Beheerplan Schone wegen 2013-2018.pdf

  Keur Artikel 11 Intrekking Bij de vaststelling van de Keur HHNK 2009 zijn de artikelen 19 tot en met 21 van de Keur HHNK 2006, die betrekking hebben op…

 • html Legger Regionale Waterkeringen

  … toelichting toelichting_op_de_legger_regionale_waterkeringen.pdf (150,9 KB ) Keur Legger Primaire Waterkeringen Legger Wateren Legger Zandige Kust Peilbesluiten…

 • html Toezicht houden & handhaven

  …Toezicht houden & handhaven Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft .  We houden toezicht op de naleving van de Keur . Wanneer…

 • html Onderhoud! Door wie?

  … particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In de  Keur en de Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en…

 • pdf Beleidsregels Peilafwijkingen 2009.pdf

  … wettelijk kader 4 2 1 2 beleidskader 4 2 2 beleidregels keurontheffingen 5 3 toetsing 6 3 1 volledigheid aanvraag 6 3 2 noodzaak en effecten 6 3 2…

 • pdf Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … om enkele honderden kilometers waterkering Ze liggen vast op de keurkaart, en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen Het gaat…

 • pdf Zijpe - afdeling LQ.pdf

  … gebied vastgesteld Deze keur is op 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking…

 • pdf Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • pdf Hazepolder (Zijpe).pdf

  … kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r dit gebied heeft een…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende