Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Hazepolder (Zijpe).pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

 • pdf Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • pdf Bijlage 6 - Watervergunning (reg.nr. 16.711574) - Achtergrondinformatie.PDF

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf Bijlage 6 - Watervergunning (reg.nr. 16.711574) - Achtergrondinformatie.PDF

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf T_b6.3a Watervergunning natuurontwikkeling Waalenburg (16.711574).pdf

  … artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor: het aanpassen van het…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Begrippenlijst legger wateren.pdf

  … vastgesteld in de keur van het hoogheemraadschap. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van…

 • pdf Legger Waddenzeedijk Wieringermeer.pdf

  … beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig…

 • pdf Legger Waddenzeedijk Wieringermeer.pdf

  … beschreven in het keurgrensonderzoek. bij onderhavig leggerboek is er sprake van categorie-c-keringen. keurgrensonderzoeken zijn vooralsnog hiervan afwezig…

 • pdf Legesverordening HHNK 2013.pdf

  … meerjarenraming: 40,00 2.2 de jaarrekening: 40,00 2.3 de keur: 15,00 2.4 een verordening, reglement of soortgelijk stuk: 10,00 Legesverordening…

 • pdf Legesverordening HHNK 2013.pdf

  … meerjarenraming: 40,00 2.2 de jaarrekening: 40,00 2.3 de keur: 15,00 2.4 een verordening, reglement of soortgelijk stuk: 10,00 Legesverordening…

 • pdf Wegenbeleidsplan 2012-2017.pdf

  …, onderhoud en gebruik. Voor deze bepalingen voor het gebruik kan het hoogheemraadschap ontheffing verlenen. Keur In de keur (2009) is een overgangsbepaling…

 • pdf Waterplan Waterland.pdf

  … verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden (onderhoudsplicht) is vastgelegd in de Keur en legger van het hoogheemraadschap. In de…

 • pdf Ruimte voor groei_folder.pdf

  … bent. `Te intensief onderhoud' is geen overtreding van de keur. Extensief oeverbeheer is ook niet geschikt voor elke oever. Maar er is wel degelijk meer…

 • pdf Zijpe - gebied 2775.pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende