Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Beschrijvend deel en toelichting legger wateren 2016.pdf

  … belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • html Onderhoud! Door wie?

  … particulieren die eigenaar zijn van een perceel aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In de  Keur en de Legger Wateren , de regels voor het beheer, gebruik en…

 • pdf Beheerplan Schone wegen 2013-2018.pdf

  … verder de verplichting om voor de aanleg of wijziging van een weg door of in opdracht van HHNK een projectplan vast te stellen. Keur Artikel 11 Intrekking…

 • pdf Zijpe - afdelingen NG en ZG-ZM.pdf

  …. Deze keur is op 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden. In deze…

 • pdf Zijpe - afdeling H-ON.pdf

  … van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september 1989 in werking getreden. In deze keur zijn geen peilen opgenomen. Vanaf 1980…

 • pdf Zijpe - afdeling LQ.pdf

  keur voor zijn gebied vastgesteld. Deze keur is op 4 juli 1989 door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd en op 1 september…

 • html Toezicht houden & handhaven

  …Toezicht houden & handhaven Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft .  We houden toezicht op de naleving van de Keur . Wanneer…

 • pdf Beleidsregels Peilafwijkingen 2009.pdf

  … beleidskader 2.2 beleidregels keurontheffingen 3 toetsing 3.1 volledigheid aanvraag 3.2 noodzaak en effecten 3.2.1 aantonen noodzaak 3.2.2 belangenafweging…

 • pdf Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017.pdf

  … honderden kilometers waterkering. Ze liggen vast op de keurkaart, en de bepalingen van de Keur gelden ook voor deze waterkeringen. Het gaat om…

 • pdf Motieregister 2017.PDF

  … uitgevoerd 250 000 die geen deel uitmaken van goedgekeurde programma´s worden na beoordeling en goedkeuring door d&h ten laste gebracht van de…

 • html Bootliften

  … Vergunningen Keur via het algemene telefoonnummer 072-582 8282 of via ons  contactformulier . Download Regels bootliften.pdf (53,26 KB )…

 • pdf Bijlage 4 - Ontwerpbesluit legger (reg.nr. 17.36220).PDF

  … en de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, artikel 3.2, lid 5 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de bij…

 • pdf Bijlage 4 - Ontwerpbesluit legger (reg.nr. 17.36220).PDF

  … en de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, artikel 3.2, lid 5 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de bij…

 • pdf Baggerbeleid bij HHNK (maart 2014).pdf

  … welke doelen zijn vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de verhouding met de keur, de relatie met het…

 • pdf Hazepolder (Zijpe).pdf

  …. wordt voor kennisgeving ter goedkeuring voorgelegd aangenomen peilbesluit van afdeling r, en als de pilot is afgerond, vindt na kleine r. dit gebied…

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende