Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  … februari 2016 goedgekeurd; 5 bij het op 11 december 2012 vaststellen van het voorkeursalternatief waddenzeedijk texel (12 46590) hebben dijkgraaf en…

 • html Legger Wateren

  … verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  keur Deze keur is gebaseerd op de geactualiseerde modelkeur van de Unie van Waterschappen 2012, vastgesteld op 22 maart 2013 Belangrijkste redenen voor…

 • html Legger Zandige Kust

  … vastgelegd in de Keur. Legger Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … inachtneming van een redactionele verbetering 6 Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16 70087) Aan het CHI voor te…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Addendum MER - bijlage 09.pdf

  voorkeursalternatief is zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen Daarnaast heeft toetsing plaatsgevonden aan de Keur en de legger van…

 • pdf Beleidsregels Keurontheffingen.pdf

  …Beleidsregels keurontheffingen beleid en achtergronden voor het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen in de Keur van het hoogheemraadschap…

 • pdf Handleiding Legger Zandige Kust.pdf

  … staat aangegeven De legger is nauw verbonden met de keur op de waterkeringen van HHNK 2016 De legger bepaalt waar de keur van toepassing is In de keur

 • pdf 13.3295 Wegenverordening HHNK 2013.pdf

  … overtredingen Artikel 10 Overgangsbepalingen 1 Een vergunning die is verleend op grond van de Wegenverordening Noord-Holland 2010 of de Keur Hoogheemraadschap…

 • pdf 15.53123 Toelichting legger Zuiderdijk van Drechterland.pdf

  … waterkeringen en de ruimte die daaraan grenst (de zogenaamde beschermingszone) Wat er wel en niet mag, staat in de Keur De begrenzing van het gebied waarop de…

 • pdf toelichting_op_de_legger_regionale_waterkeringen.pdf

  … 50 jaar en dat er altijd wordt ontworpen op basis van de strengste veiligheidsnormen (IPO-klasse V) Keur Het hoogheemraadschap heeft een eigen…

 • pdf Wegenverordening HHNK 2013.pdf

  … overtredingen Artikel 10 Overgangsbepalingen 1 Een vergunning die is verleend op grond van de Wegenverordening Noord-Holland 2010 of de Keur Hoogheemraadschap…

 • pdf Handleiding Legger Zandige Kust.pdf

  … staat aangegeven De legger is nauw verbonden met de keur op de waterkeringen van HHNK 2016 De legger bepaalt waar de keur van toepassing is In de keur

 • pdf Bijlage 5 - Inspraaknota (18.226225).PDF

  Keur van het hoogheemraadschap Indieners betwijfelen daarom of het besluit tot wijziging van de kaart tariefdifferentiatie buitendijks zorgvuldig is…