Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekresultaat

Zoekopties

Onderdelen

 • pdf Waterplan Oostzaan.pdf

  … vogels in het oostzanerveld komen weidevogels voor die op de rode lijst staan; grutto's en tureluurs (hebben duidelijke voorkeur voor vochtige graslanden…

 • pdf jaarverslag2009definitief.pdf

  … programma's zijn als risico's voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid aangemerkt risico's de kadernota…

 • pdf Jaarstukken 2015.pdf

  … realisatie we vergelijken de realisatie met de begroting na wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen zie hoofdstuk…

 • pdf jaarverslag_2011.pdf

  … onvoorziene uitgaven reserves: door het bestuur goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves de investeringstabellen bestaan uit maximaal twee…

 • pdf Waterplan Den Helder.pdf

  … moet de waterbodem schoon worden en voldoen aan de keurdiepte bagger moet worden verwijderd, en het reguliere onderhoud consequent uitgevoerd voor alle…

 • pdf Waterplan Beemster.pdf

  … drooglegging) Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 Alle regels, verbods- en gebodsbepalingen met betrekking tot het watersysteem (inclusief…

 • pdf Begroting 2018.pdf

  voorkeursalternatief (vka) voor de versterking van de voormalige ckeringen inclusief kunstwerken: noordzeekanaal (vka in 2019) en wieringermeerkering (vka in 2019) we…

 • pdf Meerjarenplan 2018-2021.pdf

  … voorbeeld is het opstellen van een geavanceerd beheerdersoordeel op basis van bewezen sterkte hierdoor worden minder kilometers afgekeurd daarnaast heeft…

 • pdf B1 - EDM70-14-234-16-018.553-rapc01-Natuurtoets watercompensatie.pdf

  … & innovatie (el&i, voorheen lnv) goedgekeurde gedragscode een gedragscode kan door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden ter goedkeuring door de…

 • pdf Crisisbeheersingsplan HHNK 2012.pdf

  …Crisisbeheersingsplan HHNK 2012 Auteur Crisiscoördinatieteam Registratienummer 12 53053 Datum December 2012 Versie 4 1 Status Definitief Afdeling Ingenieursbureau Hoogheemraadschap…

 • pdf 16.0107291 Concept projectplan VBK Schermer.pdf

  voorkeursoplossing vereist op sommige locaties maatwerk vanwege de aanwezigheid van op- en afritten, teensloten die te dicht op de dijk liggen of kabels en leidingen…

 • pdf Bouwstenendocument.pdf

  …Bouwstenen document Onderdeel van het Waterprogramma 2016 ­ 2021 Versie: 0 4 ­ Eind concept Datum: 17 juni 2014 …

 • pdf Concept Waterplan Enkhuizen-Medemblik - Water om te beleven....pdf

  … beïnvloed worden door activiteiten op en direct naast het dijklichaam Het waterschap houdt daar toezicht op met behulp van de keur op de waterkeringen…

 • pdf jaarverslag_2012.pdf

  … wijzingen dat betekent inclusief de door ons bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen per beleidsprogramma presenteren we twee tabellen: exploitatielasten…

 • pdf Natstructuurplan Buikslotermeer.pdf

  … januari 2005 auteur(s) e-mail adres gecontroleerd paraaf gecontroleerd goedgekeurd paraaf goedgekeurd : drs j haanstra, ir a a makkinga : andries…

vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 volgende