Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Jaarstukken 2015.pdf

  … de begroting en de realisatie. we vergelijken de realisatie met de begroting na wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2017 (17.86215).PDF

  … kwartaal 2017 zal op basis van de prognose q3 een begrotingswijziging worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 1.1…

 • pdf 319288_ontwerp_pp_koegraszeedijk.pdf

  … staten van noord-holland aan als bestuursorgaan dat is belast met de goedkeuring van het projectplan. 1.1 versterking van dijktraject koegraszeedijk…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2017 (17.86215).PDF

  … kwartaal 2017 zal op basis van de prognose q3 een begrotingswijziging worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 1.1…

 • pdf Bijlage 2 - Projectplan verbetering boezemkade Schermer (17.35192).PDF

  … gedimensioneerde binnenbermen. voorkeursoplossing om de veiligheid op peil te brengen zijn verbetermaatregelen ontworpen bestaande uit grondaanvullingen om de…

 • pdf Veiligheidsrapportage_S_17.0028964_12.pdf

  … toetsen (afkeuren) en versterken overbruggen. werken aan waterveiligheid stopt nooit. deze conclusie baseren we op de resultaten van de (verlengde) derde…

 • pdf Meerjarenplan 2018-2021.pdf

  … kilometers afgekeurd. daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ingedroogde bagger uit het watersysteem kan worden hergebruikt om kades mee te versterken. ook…

 • pdf Waterplan Den Helder.pdf

  … moet de waterbodem schoon worden en voldoen aan de keurdiepte. bagger moet worden verwijderd, en het reguliere onderhoud consequent uitgevoerd. voor alle…

 • pdf Bouwstenendocument.pdf

  …Bouwstenen document Onderdeel van het Waterprogramma 2016 2021 Versie: 0.4 Eind concept Datum: 17 juni 2014 WWAATTEERRPPRROOGGRRAAMMMMAA NNOOOORRDD--HHOOLLLLAANNDD BBOOVVEENN HHEETT…

 • pdf Jaarstukken 2012.pdf

  … realisatie. we vergelijken de realisatie daarbij met de begroting na wijzingen. dat betekent inclusief de door ons bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen…

vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 volgende