Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Zoekopties
 • pdf Zijpe - afdeling NMR.pdf

  … de topografische basis zijn met codes bodemeenheden aangegeven een nadeel van de kaart is dat door onderliggende nauwkeurige topografische basis een…

 • pdf Den Helder.pdf

  … plangebied een groot gedeelte van de stad den helder is gelegen in het schermerboezemgebied het vigerende peilbesluit voor de schermerboezem is goedgekeurd

 • pdf Zijpe - afdeling AB.pdf

  … aangegeven een nadeel van de kaart is dat door onderliggende nauwkeurige topografische basis een te grote nauwkeurigheid gesuggereerd wordt een kopie van de…

 • pdf begrotingenjaarplan2010.pdf

  … Prestaties Het in stand houden van de water- De primaire waterkeringen voldoen aan de eisen uit keringen de keur, de legger en het beleid uit het…

 • pdf Perspectiefnota 2019-2022 (18.126901).pdf

  … Omgevingswet moeten maken als opvolger van onze keur, zullen we dit op termijn handen en voeten geven Omgevingsgericht en gebiedsgericht werken De behoefte aan…

 • pdf WGP_b2.1.9-SOK inclusief Draaiboek (16.94213).pdf

  … onderhoud, `baggeren' en `gewoon onderhoud, onderhoud nat' van de hoofdwaterlopen, zoals omschreven in de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en…

 • pdf jaarstukken_2013_14_14609.pdf

  … wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen per beleidsprogramma presenteren we twee tabellen: exploitatielasten en…

 • pdf Jaarstukken 2013.pdf

  … wijzigingen, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen per beleidsprogramma presenteren we twee tabellen: exploitatielasten en…

 • pdf Bijlage 1 - Perspectiefnota 2019-2022 (18.126901).pdf

  … Omgevingswet moeten maken als opvolger van onze keur, zullen we dit op termijn handen en voeten geven Omgevingsgericht en gebiedsgericht werken De behoefte aan…

 • pdf Besluitenlijst commissie BMW 5 september 2018 (18.310).pdf

  … pagina 8 van 15 verordening betekent dit dat elke willekeurige andere belastingbetaler, ook woonachtig binnen de primaire kering, verlaging van de…

 • pdf Bijlage 2 - Jaarstukken 2017 definitief (17.142407).pdf

  … begroting, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen in 2017 heeft het bestuur één begrotingswijziging goedgekeurd zie hoofdstuk…

 • pdf Jaarstukken 2017.pdf

  … begroting, dus inclusief de door het bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen in 2017 heeft het bestuur één begrotingswijziging goedgekeurd zie hoofdstuk…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236518).PDF

  … Organisatie (o a actualiseren keur en realisatie zonneweiden) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Concernrapportage HHNK 2e kwartaal 2018 Pagina 6…

 • pdf Waterplan Oostzaan.pdf

  … vogels in het oostzanerveld komen weidevogels voor die op de rode lijst staan; grutto's en tureluurs (hebben duidelijke voorkeur voor vochtige graslanden…

 • pdf Bijlage 1 - Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236518).PDF

  … Organisatie (o a actualiseren keur en realisatie zonneweiden) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Concernrapportage HHNK 2e kwartaal 2018 Pagina 6…

vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 volgende