Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Zoekopties
 • pdf Jaarstukken 2012.pdf

  … realisatie. we vergelijken de realisatie daarbij met de begroting na wijzingen. dat betekent inclusief de door ons bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen…

 • pdf Concept Waterplan Enkhuizen-Medemblik - Water om te beleven....pdf

  … naast het dijklichaam. Het waterschap houdt daar toezicht op met behulp van de keur op de waterkeringen. Daarnaast past het hoogheemraadschap het…

 • pdf Waterplan Enkhuizen-Medemblik.pdf

  … naast het dijklichaam. Het waterschap houdt daar toezicht op met behulp van de keur op de waterkeringen. Daarnaast past het hoogheemraadschap het…

 • pdf Waterprogramma 2016-2021 WBP5.pdf

  … bij overstromingen ernstige schade aan mens, milieu of economie kunnen veroorzaken, zoals chemische bedrijven. we inventariseren, bij voorkeur samen met…

 • pdf Natstructuurplan Nieuwendam.pdf

  … gecontroleerd door : ir. a. a. makkinga paraaf gecontroleerd : goedgekeurd door : drs. j. haanstra paraaf goedgekeurd : contact : robijnstraat 11 1812 rb…

 • pdf Waterplan Zaanstad.pdf

  nauwkeurige schatting te geven van de specifieke kosten van water. ter indicatie van omvang van de uitgaven voor het water: het hoogheemraadschap geeft in 2006…

 • pdf 6a. Startnotitie 09.35228.pdf

  … het creren van draagvlak om te komen tot een voorkeursalternatief, gezien de omstandigheden ter plaatse. de besluit-m.e.r.-procedure voor de aanpassing…

 • pdf 5. MER HWK Den Oever 15.23553.pdf

  …, meest milieuvriendelijke alternatief en voorkeursalternatief 79 4.1 inleiding 79 4.2 samenvatting effectbeoordeling 79 4.3 mitigerende en…

 • pdf Waterplan Hoorn.pdf

  …WATERPLAN HOORN GEMEENTE HOORN WATERSCHAP WESTFRIESLAND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN UITWATERENDE SLUIZEN Aqua-liteit in blauw e structuren 14 oktober 2002 110403/ WA2/ 032/ 000838 Inhoud WATERPLAN…

 • pdf Herziening KRW doelen.pdf

  … sulfaat) op basis van de resultaten van: a. studies door adviesbureaus (uitbesteding) b. analyse van milieuvoorkeuren van soorten (send/optima en…

 • pdf Texel.compressed.pdf

  … was goedgekeurd. omdat er altijd een lange periode zat tussen vaststelling door het chi en goedkeuring door gs, was het noodzakelijk/gebruikelijk na de…

 • pdf Monitoringsrapportage HHNK 2016.pdf

  …Monitoringsrapportage HHNK 2016 Auteur B. Eenkhoorn, M. Boomgaard, P. Goessen en M. Meirink Registratienummer 17.25746 Datum 20 maart 2017 Versie 1.3 Status Concept Afdeling Ingenieursbureau Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Monitoringsrapportage HHNK 2016 Hoogheemraadschap…

 • pdf Beschrijving Groslijst systematiek_4.0.pdf

  …-systematiek 3 welk type bedrijven genieten de voorkeur? 3.1 kwaliteit 3.2 klanttevredenheid 4 groslijsten hhnk 4.1 inleiding 4.2 welke groslijsten hanteert hhnk…

 • pdf Ursem.pdf

  …, goedgekeurd door gs op 13 oktober 1987, nr 131) zijn de indertijd door de commissie voor de ruilverkaveling ingestelde peilen binnen het bemalingsgebied…

 • pdf Twuyverhoek.pdf

  … algemeen bestuur van het voormalig waterschap groot-geestmerambacht van 30 november 2001, besluitnummer ch20010603. het peilbesluit is goedgekeurd door…

vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 volgende