Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreid zoeken
Zoekopties
 • html Keur

  … landeigenaren ook verplicht om tijdelijk water op hun land te bergen. Keurdocument en leggers De regels uit de Keur zijn vastgelegd in een zogeheten Keurdocument

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  keur Deze keur is gebaseerd op de geactualiseerde modelkeur van de Unie van Waterschappen 2012, vastgesteld op 22 maart 2013 Belangrijkste redenen voor…

 • html Overname beheer stedelijk water

  … opgesteld. Legger In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  … overeenkomstig de geldende keurbepalingen in stand blijft Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Pagina 13 Datum 28 juni…

 • html Legger Wateren

  … verbonden met de keur en algemene regels bij de keur. In de keur staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de keur van toepassing is…

 • html Onderhoud sloot; wie, wat, waar en hoe?

  … vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal…

 • html Legger Zandige Kust

  … vastgelegd in de Keur. Legger Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar…

 • pdf Beleidsregels watervergunningen 2017.pdf

  … 17 65006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1 1 Waarom beleidsregels 3 1 2 Reikwijdte beleidsregels 3 1 3 Keur hoogheemraadschap Hollands…

 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  … februari 2016 goedgekeurd; 5 bij het op 11 december 2012 vaststellen van het voorkeursalternatief waddenzeedijk texel (12 46590) hebben dijkgraaf en…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … inachtneming van een redactionele verbetering 6 Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16 70087) Aan het CHI voor te…

 • html Legger Regionale Waterkeringen

  … hierbij om polderwaterkeringen, voorlandkeringen en compartimenteringsdijken. ze liggen vast op de keurkaart (zie voor de overzichtskaart werkingsgebied…

 • html Bebouwing of verharding aanbrengen

  … volgende legestarieven voor dit type vergunning: het versneld tot afvoer laten komen van neerslag, in die gevallen bedoeld in artikel 4.2 van de keur

 • html Lozen van hemelwater

  … vervuild hemelwater. Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf! Melding doen Regelgeving Keur en Algemene…