Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreid zoeken
Zoekopties
 • html Keur

  … landeigenaren ook verplicht om tijdelijk water op hun land te bergen. Voorwaarden Keurdocument en leggers De regels uit de Keur zijn vastgelegd in een zogeheten…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  keur Deze keur is gebaseerd op de geactualiseerde modelkeur van de Unie van Waterschappen 2012, vastgesteld op 22 maart 2013 Belangrijkste redenen voor…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  … overeenkomstig de geldende keurbepalingen in stand blijft Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Pagina 13 Datum 28 juni…

 • html Hoe zijn de geboden en verboden uit de Keur vastgelegd?

  …Hoe zijn de geboden en verboden uit de Keur vastgelegd? Antwoord: Deze zijn vastgelegd in zogenaamde leggers. Wij hebben vier verschillende leggers…

 • html Activiteiten op of bij het water

  …en leiding aanleggen Peilwijziging Brug aanleggen Sloot dempen of graven Een steiger aanleggen Bebouwing of verharding aanbrengen Dam (en duiker)…

 • html Activiteiten bij een dijk of kade

  …nodig is. Verwijzingen Dam (en duiker) aanbrengen Bebouwing of verharding aanbrengen Brug aanleggen Sloot dempen of graven Kabels en leiding…

 • pdf Beleidsregels Keurontheffingen.pdf

  …Beleidsregels keurontheffingen beleid en achtergronden voor het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen in de Keur van het hoogheemraadschap…

 • pdf Beleidsregels watervergunningen 2017.pdf

  … 17 65006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1 1 Waarom beleidsregels 3 1 2 Reikwijdte beleidsregels 3 1 3 Keur hoogheemraadschap Hollands…

 • html Overname beheer stedelijk water

  … opgesteld. Legger In de legger is gedetailleerd vastgelegd wie wat in hoeverre moet onderhouden. De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur

 • html Najaarsschouw

  … duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke…

 • html Grondwater onttrekken

  … staan in Algemene regels bij de keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016. Zo werkt het Moet u een melding doen of een vergunning aanvragen…

 • html Knelpuntenschouw

  …, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen…

 • html Knelpuntenschouw

  …, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen…