Zoeken (Gezocht op: Keur)

Home > Zoeken

Zoeken (Gezocht op: Keur)

Doorzoek de website
Uitgebreid zoeken
Zoekopties
 • html Keur

  … zijn landeigenaren ook verplicht om tijdelijk water op hun land te bergen. Voorwaarden Keurdocument en leggers De regels uit de Keur zijn vastgelegd in een zogeheten…

 • html Hoe zijn de geboden en verboden uit de Keur vastgelegd?

  …Hoe zijn de geboden en verboden uit de Keur vastgelegd? Antwoord: Deze zijn vastgelegd in zogenaamde leggers. Wij hebben vier verschillende leggers…

 • pdf Keur HHNK 2016.pdf

  … in het Waterbesluit, de Waterregeling en de provinciale waterverordeningen Actualisatie van de keur Deze keur is gebaseerd op de geactualiseerde modelkeur van de Unie…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • pdf Algemene regels bij de Keur HHNK 2016.pdf

  … de geldende keurbepalingen in stand blijft Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Pagina 13 Datum 28 juni 2016…

 • pdf Overzichtskaart werkingsgebied Keur HHNK 2016.pdf

  …Overzichtskaart werkingsgebied Keur : c c c c c c : F c F : Fc c c c F F F F F : : : F: F c c c c c c : c c c ccc F c : c c c…

 • html Activiteiten op of bij het water

  … Steiger aanleggen Bebouwing of verharding aanbrengen Dam (en duiker) aanbrengen Beschoeiing aanbrengen Wet- en Regelgeving Keur Veel gestelde vragen…

 • html Activiteiten bij een dijk of kade

  … Sloot dempen of graven Kabels en leiding aanleggen Wet- en Regelgeving Keur Veel gestelde vragen: Hoe kan ik een watervergunning aanvragen…

 • pdf Beleidsregels Keurontheffingen.pdf

  …Beleidsregels keurontheffingen beleid en achtergronden voor het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen in de Keur van het hoogheemraadschap…

 • pdf Bijlage 5 - Leggerbesluit (17.34544).PDF

  …) het projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel Secties 1-8 en 10 vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben het op 2 februari 2016 goedgekeurd; 5 bij het op 11…

 • pdf Beleidsregels watervergunningen 2017.pdf

  … 17 65006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1 1 Waarom beleidsregels 3 1 2 Reikwijdte beleidsregels 3 1 3 Keur hoogheemraadschap Hollands…

 • pdf Besluitenlijst D&H-vergadering van 28 juni 2016.pdf

  … van een redactionele verbetering 6 Vaststelling Keur Hoogheemraadschap Hollands CHI Noorderkwartier 2016 (16 70087) Aan het CHI voor te stellen: De Keur

 • html Knelpuntenschouw

  …, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen…

 • html Knelpuntenschouw

  …, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen…

 • html Knelpuntenschouw

  …, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur . In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen…