Inkoop en samenwerken

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK > Inkoop en samenwerken

Inkoop en samenwerken

Samen met de andere waterschappen in ons land is HHNK verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. In totaal kopen deze waterschappen jaarlijks voor zo’n twee miljard euro in om dit goed te regelen. Door dit samen goed te organiseren bereiken we meer.

Unie van Waterschappen

Samenwerken en kennisdelen zorgen ervoor dat de waterschappen veel meer bereiken. Dit doen we onder andere in de Unie van Waterschappen: de vereniging en werkgeversorganisatie van alle waterschappen. Zo zijn er vanuit de Unie in de regio's inkoopsamenwerkingsorganisaties ingericht, de Regionale Samenwerking Inkoop (RSI). Deze hebben als taak de onderlinge samenwerking op inkoopgebied te bevorderen.

RSI-West

Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waternet, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vormt HHNK het Regionaal Samenwerkingsoverleg Inkoop West (RSI-West).

Uitwisseling en samen aanbesteden

In dit overleg delen we onze kennis over inkopen en aanbesteden. RSI-West wisselt bijvoorbeeld een gezamenlijke lijst van inkooppakketten, leveranciersevaluaties en een monitor duurzaam inkopen uit. Daarnaast laten we elkaar weten welke aanbestedingen we gepland hebben, waardoor we hierbij kunnen samenwerken. Voorbeelden van gezamenlijk aanbestede projecten zijn:

  • Overeenkomsten voor levering van chemicaliën voor waterzuiveringsinstallaties (PE);
  • Elektriciteit en gas.

Puur & Zuiver

Onder de naam Puur & Zuiver hebben drinkwaterbedrijf en duinbeheerder PWN en HHNK in 2013 hun samenwerking geïntensiveerd. Onze gezamenlijke visie en missie maken we concreet door samen te werken op het gebied van waterkwaliteit, assetmanagement, educatie, human resources en inkoop.

Samenwerking met gemeenten

Ook werken we vanuit Puur & Zuiver samen met gemeenten. Daarmee willen we bereiken dat we werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten uitvoeren. Deze samenwerking moet uiteindelijk leiden tot verlaging van de kosten in de waterketen, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water.

Water Ontmoet Water (WOW)

HHNK is aangesloten bij het platform Water ontmoet Water (WOW). Dit is een initiatief van verschillende waterbeheerders. WOW organiseert en stimuleert ontmoeting tussen alle waterbeheerders in Nederland: van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen. Zodat zij hun kennis en ervaring op het gebied van samenwerking met elkaar uitwisselen. Daarbij richt het netwerk zich op vier thema's:

PIANOo

PIANOo is het expertisecentrum voor aanbesteden en opgericht door het ministerie van Economische Zaken om inkoopkennis bij overheden naar een hoger niveau te tillen. HHNK levert graag een bijdrage aan dit platform en doet actief mee aan discussies, werk- en vakgroepen en andere initiatieven van PIANOo om overheidsinkoop te professionaliseren.