Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK > Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat wij de behoefte aan leveringen, diensten en werken inkopen volgens bepaalde wet- en regelgeving. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarbij leidend. Dit beleid is in samenwerking met de andere waterschappen in 2016 opnieuw geharmoniseerd.

We leven daarbij een aantal centrale doelstellingen na (hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dienen we continu bezig te zijn met het verbeteren van de inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van HHNK.

Daarnaast gaat HHNK bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

  1. juridische uitgangspunten: hoe gaat HHNK om met de relevante regelgeving? (hoofdstuk 3)
  2. ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat HHNK om met de maatschappij en het milieu in zijn inkoopproces? (hoofdstuk 4)
  3. economische uitgangspunten: hoe gaat HHNK om met de markt en leveranciers? (hoofdstuk 5)
  4. organisatorische uitgangspunten: hoe koopt HHNK in? (hoofdstuk 6)