HHNK en de CO2-Prestatieladder

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK > HHNK en de CO2-Prestatieladder

HHNK en de CO2-Prestatieladder

Als duurzame opdrachtgever werkt HHNK met de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dat betekent o.a. dat wij bedrijven die de reductie van CO2  serieus nemen, bij een aanbesteding belonen met fictieve korting op de inschrijfprijs.

Inkopen en de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. HHNK past dit instrument al enige jaren toe bij aanbestedingen in de GWW-sector, waarbij we opdrachten gunnen op basis van de Beste Prijs-kwaliteitsverhouding. 

CO2-reductie belonen

HHNK beloont het ambitieniveau van de inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure met een inschrijfvoordeel: een fictieve korting op de inschrijfprijs. Een inschrijver drukt zijn ambitieniveau uit in een trede op de CO2 –Prestatieladder. Hoe hoger de trede (er zijn maximaal 5 treden), hoe hoger het inschrijfvoordeel. HHNK bepaalt in de aanbestedingsstukken bij elke trede hoeveel fictief voordeel er verdiend kan worden.

In marktsegmenten waar de CO2-Prestatieladder nog onbekend is, leggen we lat niet direct op de hoogste trede (trede 5), maar beginnen we met trede 3, dat wordt als het instapniveau gezien. We gaan wel in stapjes het ambitieniveau naar de hoogste trede brengen.

Meer informatie

Op de website van SKAO vindt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder en een Praktische Handleiding waarin staat beschreven hoe een bedrijf trede 3 van de ladder kan bereiken.