Zakendoen met HHNK

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK

Zakendoen met HHNK

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan droog land, schoon water en veilige wegen. Dat vraagt om professioneel opdrachtgeverschap.

Professionele, publieke opdrachtgever

Wij willen een professionele, transparante, publieke opdrachtgever zijn. Dat betekent dat wij achter de marktvisie van de Unie van Waterschappen staan: De waterschappen als publieke opdrachtgever. Deze visie biedt ons handvatten om onze rol als opdrachtgever goed in te vullen.

Innovatieve voorstellen

Wij maken graag gebruik van de kennis van marktpartijen om ons werk beter, efficiënter en goedkoper te doen. Denkt u te beschikken over kennis die ons voordeel kan bieden? U kunt uw voorstel in de vorm van een Eigen Initiatief bij ons innovatieloket indienen. Wij behandelen alle ingediende voorstellen volgens een duidelijke en overzichtelijke procedure. In de Handleiding Eigen Initiatief staat beschreven hoe de beoordeling verloopt en welke regels we hanteren. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via innovatieloket@hhnk.nl

Zie ook HHNK vraagt er om!

Eerlijk zakendoen

Eerlijk zakendoen. Dat is ons uitgangspunt en een van de kernthema’s van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid. Eerlijk zakendoen is voor ons:

 • corruptie bestrijden
 • eerlijke concurrentie bevorderen
 • transparant inkopen
 • ketenverantwoordelijkheid dragen
 • respect voor eigendomsrechten
 • verantwoorde politieke betrokkenheid

Verantwoord inkopen

Onze inkoopmedewerkers passen de uitgangspunten van de NEVI gedragscode toe. Deze gedragscode helpt hen ethisch te handelen bij het inkoopproces, zodat wij verantwoord inkopen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat wij de behoefte aan leveringen, diensten en werken inkopen volgens bepaalde wet- en regelgeving inkopen. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarbij leidend. Dit beleid is in samenwerking met alle andere waterschappen in 2013 geharmoniseerd.

Groslijstsystematiek ingenieursdiensten

Voor de inkoop van diverse ingenieursdiensten werken we met een groslijstsystematiek voor onderhands aanbesteden. Marktpartijen kunnen zich aanmelden voor één of meerdere groslijsten en worden toegelaten als deze voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Op deze manier maakt u kans om in aanmerking te komen voor offerteaanvragen. Meer weten? In de Beschrijving Groslijst-systematiek ingenieursdiensten en in de bijlage Gedragscode prestatiemeten ingenieursdiensten leest u meer over hoe het precies werkt, voor welke groslijsten u zich kunt aanmelden en welke geschiktheidseisen er gelden.

Wilt u zich meteen aanmelden? Ga dan naar de website van EMVI-prestatiemeting. U komt direct in het aanmeldformulier van HHNK.

Inkoopprocedure

De inkoopprocedure die wij toepassen is afhankelijk van de waarde van een product, dienst of werk. Op onze webpagina aanbestedingsvormen leest u hier meer over.

Klachten over aanbesteden

Bij professioneel opdrachtgeverschap hoort ook openstaan voor klachten. Ondernemers die zakendoen met HHNK en ontevreden zijn over het verloop van een aanbestedingsprocedure, kunnen een klacht indienen. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina klachtenprocedure bij aanbesteden.

 • Inkoopbeleid

  De afweging wanneer en hoe we de markt benaderen, wordt gemaakt op basis van ons inkoopbeleid. Hierin staat onze generieke inkoopwijze beschreven

 • Aanbesteden

  Jaarlijks besteedt HHNK projecten en diensten aan. Partijen die voor of met HHNK willen werken, krijgen met onze aanbestedingsprocedures te maken.

 • Duurzaam inkopen

  HHNK wil net als alle waterschappen bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Onze duurzaamheidsdoelstellingen, onder andere vastgelegd in het Klimaatakkoord (2010) en het SER Energieakkoord(2013), zijn dan ook ambitieus. Wat betekent dat voor onze inkoop?