Arbeidsvoorwaarden

Home > Bestuur en organisatie > Werken bij HHNK > Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) betekent een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en een eigen cao, de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW). Een fulltime dienstverband is bij ons 36 uur per week. Per jaar kun je – onder voorwaarden en in overleg – de  gemiddelde werkweek verkorten of verlengen, om meer vrije tijd te hebben of juist wat meer inkomen. Deeltijdwerk is vaak mogelijk. Meestal kun je – binnen redelijke grenzen – zelf bepalen waar en wanneer je werkt. Flexibiliteit vinden wij belangrijk. Daarnaast hebben we goede verlofregelingen, veilige arbeidsomstandigheden en aandacht voor jouw levensfase.

Salaris en IKB

Bij HHNK krijg je een aantrekkelijk salaris, dat uiteraard samenhangt met het niveau van jouw functie en functioneren. Naast het salaris krijg je een vrij besteedbaar budget; het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is ongeveer 22 procent van het jaarsalaris. Geld uit verschillende regelingen (bijvoorbeeld vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) is omgezet in een persoonlijk budget. Het doel: minder regels en meer mogelijkheden. Naast het aanvullen van het inkomen, kun je het budget bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • het betalen van vakbondscontributie;
  • opleidingskosten;
  • ABP ExtraPensioen;
  • het kopen van extra verlofuren.