Werken bij HHNK

Home > Bestuur en organisatie > Werken bij HHNK

Werken bij HHNK

Werken bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) betekent werken in dienst van de samenleving. Met z’n allen werken wij elke dag aan veilige dijken voor de bescherming van het land. Aan de juiste waterstand. Aan schoon oppervlaktewater. Aan veilige plattelandswegen. In heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel. En daar komt heel wat bij kijken. Denk aan vakmanschap, specialistische kennis van water en kennis van het gebied. Met ruim 800 medewerkers is HHNK een van de grootste werkgevers van Noord-Holland.

Alle vacatures bij HHNK

Samenwerken

Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. We proberen rekening te houden met ieders belang. Voorop staat echter het algemeen belang: de veiligheid. En daarvoor werken we intern ook nauw samen, om deskundigheid optimaal te benutten. Wil je weten hoe onze organisatie in elkaar zit? Bekijk dan ons organogram.

Vakmanschap, vaardigheden en functies

We investeren continu in de verdere ontwikkeling van vakmanschap en vaardigheden van onze medewerkers. Dat is noodzakelijk om ook in de toekomst veilig onder zeeniveau te wonen. We hebben een grote diversiteit aan functies. Denk aan adviseurs die samen met bestuurders en bewoners denken over nieuwe oplossingen, projectleiders die deze oplossingen praktisch uitwerken en technici die hightech installaties kunnen ontwerpen. En daarnaast natuurlijk onderzoekers, ICT’ers, vergunningverleners, procestechnici, beheerders en onderhoudsmedewerkers, financiële, facilitaire, administratieve, juridische, communicatie- en P&O-specialisten. Je kunt met veel verschillende achtergronden bij ons terecht. Al onze functies bieden interessante loopbaanmogelijkheden.

Inhuur

Wij hanteren voor de tijdelijke inhuur van personeel vanaf schaal 10 een inhuursystematiek. Zo geven we meer ruimte aan een bredere marktwerking. Naast gevestigde grotere partijen nodigen wij middelgrote en kleinere ondernemingen en zelfstandigen uit zich aan te melden. Onze systematiek is bedoeld om een situatie te creëren die gelijke kansen biedt voor alle partijen waarmee wij samenwerken of gaan samenwerken.

Specifieke informatie over inhuur

Meer informatie