Zaanstad

Home > Actueel > Werk in de buurt

Zaanstad

RSS
 • Dijkverbetering Braakdijk

  De dijk tussen de Haaldersbroekbrug en de Haaldersbroeksluis en de N515 langs de Braaksloot gaan we in de periode  2018-2020 verbeteren.

 • Dijkverbetering Overtoom Westzaan

  Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

 • Dijkverbetering Zaanse Schans

  De Kalverpolderdijk en de Engewormerdijk tussen de bebouwde kom van de Zaanse Schans en de Bartelsluis wordt in de periode 2019-2021 versterkt.

 • Sinusbeheer Assendelverzeedijk

  Afgelopen zomer zijn we gestart met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een slingerende manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van de Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

 • Wegwerkzaamheden Zaanstad

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Zaanstad werken we aan de weg.

 • Dijkverbetering Nauernasche Vaart (West) en Markervaart

  De dijk aan de westzijde van de Nauernasche Vaart (tussen Nauerna en de Markervaart) gaan we in de periode  2017-2020 verbeteren.

 • Dijkverbetering Westknollendam

  Een vak van 340 meter van de dijk bij Westknollendam voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

 • Energiefabriek rioolwaterzuivering Zaandam-Oost

  Momenteel vergist HHNK circa 45% van het slibvolume. Dat betekent dat meer dan de helft van het slib niet wordt benut voor energieproductie. In het rapport 'Energiefabriek HHNK - De kracht van zuiveringsslib' is onderzocht op welke wijze HHNK ook deze slibstroom nuttig kan aanwenden.

 • Stedelijk baggerwerk Zaanstad

  In de gemeente Zaanstad baggeren we een groot aantal sloten. In totaal verwijderen we ongeveer 60.000 m³ bagger uit de watergangen.

Archief