Zaanstad

Home > Actueel > Werk in de buurt

Zaanstad

RSS
 • Dijkversterking Braakdijk

  De dijk tussen de Haaldersbroekbrug en de Haaldersbroeksluis en de N515 langs de Braaksloot gaan we in 2019 verbeteren.

 • Dijkversterking Overtoom Westzaan

  Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

 • Dijkversterking Zaanse Schans

  De Kalverpolderdijk en de Engewormerdijk tussen de bebouwde kom van de Zaanse Schans en de Bartelsluis wordt in de periode 2019-2021 versterkt.

 • Dijkversterking Nauernasche Vaart (West) en Markervaart

  De dijk aan de westzijde van de Nauernasche Vaart (tussen Nauerna en de Markervaart) gaan we in de periode  2017-2020 verbeteren.

 • Dijkversterking Westknollendam

  Een vak van 340 meter van de dijk bij Westknollendam voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

 • Energiefabriek rioolwaterzuivering Zaandam-Oost

  Momenteel vergist HHNK circa 45% van het slibvolume. Dat betekent dat meer dan de helft van het slib niet wordt benut voor energieproductie. In het rapport 'Energiefabriek HHNK - De kracht van zuiveringsslib' is onderzocht op welke wijze HHNK ook deze slibstroom nuttig kan aanwenden.

Archief